Google

Translate blog

lördag 14 september 2013

Femte jobbskatteavdraget ett hån mot bland annat skolan. Alliansen förstår detta, men löftet ska hållas och hoppet i alliansen är att Löfven stoppar det så skolan kan få mer pengarCitat: Det finns dock ett större problem med Reinfeldts skattesänkningar än att de är ineffektiva.
Det är att de steg för steg förstör förut­sättningarna för en anständig välfärd, för en politik med ambitioner att utjämna - - - Om inte Sverige ska fortsätta rasa i internationella jämförelser bör pengarna som Reinfeldt vill slösa bort i nya skattesänkningar i stället gå till skolan. Det vore att ta ansvar för Sverige.
Socialdemokraterna säger sig vara emot skattesänkningen, men vill inte lova att avskaffa den. Slut citat.

Reinfeldt vet att ett femte jobbskatteavdrag enbart måste genomföras för att inte oppositionen ska göra en affär i valrörelsen av att alliansen inte höll löftet i förra valrörelsen om ett femte jobbskatteavdrag.

Han vet även att det kommer att ge negativa effekter för skolan och vården. Skolan som behöver stora resurser och vården som redan nu går på knäna när personalnedskärningar tvingar anställda jobba övertid, då anställningsstopp råder och besparingar görs utan hänsyn till patienttillströmningen.

Kan det vara så att han hoppas i sitt innersta att Löfven, som han kanske ser som nästa vinnare, att denne då tar bort avdraget och därmed räddar skola och vård tillfälligt?
Nu har Löfven sagt att han inte tänker ta bort avdraget om det genomförs. Detta retar Reinfeldt till vansinne då det innebär att det inte blir en debatt om detta i valrörelsen. Det blir ingen debatt om omfördelningen av skattekraft mellan de som har en anställning och de utan detta.

Denna debatt vill Reinfeldt ha då fördomsspridande mot arbetssökande och sjuka varit ledstjärnan i alliansens politik och som sådan lyckosam.

En valdebatt där i första hand skola och vård debatteras vill Reinfeldt inte ha, men kan tvingas få denna.

Svenska folket vet hans ointresse för arbetssökandes villkor, utförsäkrades villkor och att hans agenda går ut på att öka de ekonomiska klyftorna mellan de med arbete och de utan. Denna debatt togs vid valet 2010 och misslyckades totalt av oppositionen, då svenska folket önskade klyftor och skattesänkningar.

Men nu har skola och vård börjat påverkas negativt på grund av skattesänkningarna och många med barn och tillfälligt vårdbehov har börjat drabbas, även de med en anställning. Detta gör att akilleshälen i nästa val för Reinfeldt är vård och skola - inte arbetslöshet - denna har inte förändrats sedan alliansens kom till makten utan är fortfarande rekordhög men detta har svenska folket accepterat. Likt de accepterat fas 3 och låg a-kassa, utförsäkring och orättvis skattereform. Men de accepterar inte nedmontering av vård och skola.

Här ska valdebatten föras, glöm arbetslösheten, den intresserar inte majoriteten av svenskarna. Majoriteten har ju jobb men även ett vårdbehov då och då och barn i skolan.

Inga kommentarer: