Google

Translate blog

fredag 20 september 2013

Friskolor, dyrt fiasko för skattebetalarna.Citat: Socialdemokraterna vill stoppa överetableringen av friskolor.
Men Moderaterna vänder sig starkt emot att Stefan Löfven vill ge kommuner ökat inflytande över etableringen av nya verksamheter.

--- Det är ett val som vi tycker att föräldrar och elever ska göra efter att Skolinspektionen har givit sitt tillstånd. Vill S driva detta som en valfråga så ser vi mer än gärna fram emot det, säger han. Slut citat.

Den som säger detta är - som väntat - en moderat, vem annars? Tomas Tobe är namnet.

Ja, vi får hoppas att Löfven vågar ta denna och många andra debatter i valrörelsen.

Misslyckandena visar sig fler och fler i alliansens politik. Om man nu inte har åsikten att pengar är mindre betydelselösa och privatisering går före allt oberoende av konsekvenser för barn, sjuka, arbetssökande eller gamla.

Men svenska folket kanske snart vaknar och då det gäller friskolor har vi nyligen sett hur John Bauer misslyckades men likväl kunde ta ut stora vinster betalda av Sveriges skattebetalare.

Visst kan det vara spännande för ungdomar att testa skolor där man kallar sig gymnasier eller grundskolor med inriktning av olika slag, men många gånger finns dessa inriktningar även i kommunala skolor. Likt fotbollsklasser m.m.

Ofta är namnet på inriktningen enbart något som knappt syns i den dagliga undervisningen. Inriktningen i friskolorna är enbart, i de flesta fall, en lockelse för att ungdomar ska välja just dem.

Föräldrar med pengar sätter sina barn i Lundsberg för att uppfostras genom kamratförtryck likt militärer fick genomlida under värnpliktstiden, kallat pennalism.
Övriga föräldrar låter i de flesta fall barnen välja skola och det görs oftast genom att kamrater väljer samma.

Men om föräldrar skulle välja skulle de knappast välja skolor där risken för konkurs fanns.

Nej, ingen förälder väljer privata skolor om de först sätter sig in i vad som kan hända och vilka konsekvenser det skulle ge för barnets skolgång om konkursen kom, likt den gjorde inom John Bauer.

Ja, en debatt om friskolorna är välkommen, alliansen har visat hur meningslös denna reform var, vi hade klarat skolgången lika bra - om inte bättre - utan dessa skolors vinstdrivna syfte för att utbilda våra barn.

Sedan var kommunaliseringen av skolan även det ett misslyckande. Lärarlöner blev olika i olika kommuner. Besparingarna likaså. Skolans värld bör åter förstatligas, inte privatiseras. En lek med privatisering behövs inte utan istället en satsning på utbildning för våra barns framtid.

Låt överklassens familjer leka vidare på Lundsberg m.fl. likartade, men bespara vanliga svenskar privatiseringsivern i skolans värld!


Inga kommentarer: