Google

Translate blog

torsdag 19 september 2013

Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist hade samma hårda personlighet som socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Arbetsförmedlingen har inga jobb i byrålådan att förmedla vilket arbetssökande tror.Uppdraget från alliansen, förändra arbetsförmedlingen från att den ska förmedla arbeten till att kontrollera att arbetssökande söker arbete.

Detta var generaldirektörens agenda och i detta fanns även hårda order till arbetsförmedlingens personal, lydnad krävdes. Allt utgick från alliansens ”arbetslinje” någon misskund med arbetssökande skulle inte få finnas, enbart hård kontroll av dessa!
För att detta skulle realiseras behövdes en hård, kall ordergivare. Som Ulf Kristersson, vilken är av samma kaliber som Angeles Bermudez-Svankvist, båda lyckades inom sina gebit.

Men arbetsförmedlingens personal består i många fall av personer med erfarenhet av arbetslöshet och många har en motsatt politisk åsikt än alliansens, de ser arbetssökandes helvete med den regim som nu finns och till slut blev det för mycket.
En arbetsförmedlare såg troligen, när denne tog arbetet, som sin uppgift att förmedla arbeten - inte att kontrollera arbetssökandes rätt till ersättning som första - och ofta enda - arbetsuppgift.

Men alliansen gav inget alternativ  måttet var rågat för arbetsförmedlingens personal.
Citat: Raden av skandaler gick inte längre att dölja för någon, hur mycket Angeles Bermudez-Svankvist än försökte knäppa med fingrarna för verkningslösa besvärjelser. Slut citat.

I konstigheterna finns även generaldirektörens envisa upphandlingar av jobbcoachingfirmor som är mer eller mindre lycksökare likt många fas 3 anordnare är.

Men naturligtvis får Angeles Bermudez-Svankvist behålla sina löneförmåner fast hon avskedas och nya uppgifter väntar henne inom regeringskansliet.
Hon har ju troget följt de direktiv hon fått och ses säkert som mycket duglig, men hon hade otur då hon blev skottavla för alliansens arbetsmarknadspolitik och arbetsförmedlingens personal.

Citat: Det visade sig att Arbetsförmedlingens idag sparkade generaldirektör, 50-åriga Angeles Bermudez-Svankvist, är näst bäst betald av alla generaldirektörer.
Den enda som har högre lön är Dan Eliasson på Försäkringskassan.
Till Angeles Bermudez-Svankvists stora förtret. Slut citat.

Som synes har Dan Eliasson klarat sig bättre med sin underställda personal än Angeles Bermudez-Svankvist.

Varför kan man fråga sig, då försäkringskassan likt arbetsförmedlingen idag i första hand är en kontrollorganisation, i detta fall av sjukas ersättning. Stupstocksmodellen där människor utförsäkras utan förbarmande borde gett reaktioner bland personalen och gett Dan Eliasson samma kritik som Angeles Bermudez-Svankvist. Något smartare är Dan Eliasson då detta inte skett, men likt Angeles Bermudez-Svankvist är han handplockad av alliansen.

Men före detta Generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist hade många mystiska saker för sig som inte gav arbeten för de arbetssökande. Inte bara att jobbcoachingfirmor stoppades då oegentligheter kom fram och att de sedan kunde få lägga in anbud igen och få arbetet tillbaks, likt personalstrategerna fick, läs gårdagens blogg.

Nej, även att de pengar arbetsförmedlingen fått för jobbskapande åtgärder inte använts i ett läge med rekordarbetslöshet och fas 3. Ett fas 3 som ökar i omfång och där människor förvaras till pensionen i många fall…

Citat: Trots fortsatt hög arbetslöshet samlas pengarna som avsatts för att få de arbetslösa ut i arbete på hög. Sedan 2007 har Arbetsförmedlingen lämnat tillbaka nästan 18 miljarder kronor till statskassan. Slut citat.

Mitt tips är att det beror på att generaldirektören och dennes order till arbetsförmedlingarna i första hand var kontroll av arbetssökandes rätt till ersättning och det då inte funnits tid till att använda pengarna till jobbskapande åtgärder.
De pengar som använts är de som avsatts till att lägga ut arbetsförmedlingens coachning, en åtgärd som är värdelös enligt mig, oberoende om det är arbetsförmedlingen eller privata aktörer som gör detta.

Arbetsförmedlarna ska enligt mig skapa kontakter med arbetslivet och hjälpa arbetssökande att hitta rätt kontakter för arbete. Länken ska vara arbetsförmedlaren, den arbetssökande kan inte detta om den kunnat det hade den inte varit arbetssökande!
Blir det bättre nu med en ny generaldirektör? Nej, säger jag.

Politiken är densamma, men kanske den nya ska lära av Dan Eliasson på försäkringskassan, varför inte praktisera hos denne, han har ju lyckats med en omöjlig uppgift och förtroendet finns ju kvar för honom i en organisation liknande arbetsförmedlingens, där tuffhet mot de utsatta sätts som framgång.

Kanske det blir samma anda som tidigare, det tål att upprepas, ett otroligt uttalande som kan ses som chockerande men sant, då det speglar en krass människosyn:

Citat: Hur kommer det sig att Arbetsförmedlingen har så låga förtroendesiffror bland allmänheten?
- Arbetssökande är relativt nöjda med oss, likaså arbetsgivarna. Men det finns en del åsikter bland dem som inte har med oss att göra. En annan aspekt är att människor som kommer till oss förväntar sig att få ett jobb. Men vi har inga arbeten i byrålådan. Slut citat.


Inga kommentarer: