Google

Translate blog

måndag 30 september 2013

Kan moderaterna historieförfalska igen? Då merparten av svenska folket är ointresserade och okunniga av historia, är det inte så svårt. Ny partihistoria ska funderas ut om moderaterna av moderaternaHade inte media varit uppmärksamma eller tigit hade troligen dåvarande partisekreterare Sofia Arkelsten, moderat med total okunnighet i historia, vilken ändå fick uttala sig, fått svenska folket att tro att moderaterna var för rösträtt före  alla före andra partier mm. En partisekreterare som då fick gå men ändå fick nytt arbete. 

De skyddar sina fränder i partierna. Kunskap är inte viktigt, enbart kontakter, för att få höga befattningar.

En annan sak de då påstod var att, Citat: – Att de skulle ha varit pådrivande för att avskaffa apartheid i Sydafrika är historieförfalskning. Det finns mycket dokumentation som visar att Moderaterna var det svenska parti som stod allra närmast apartheidregimen, säger Lena Hjelm-Wallén. Slut citat.

Man kan förundra sig att de inte också påstod att de var för ATP, fackföreningsrörelsens uppbyggande mm. Men nu ska de skriva nytt program det ska bli spännande att se hur långt de denna gång kommer att gå,  för att ge sken av att de är ett parti för välfärd och lika människovärde.

Säkert kommer formuleringar som kan tolkas som man vill likt ”arbetslinjens” mantra kan. Säkert kommer formuleringar som visar att deras s.k. arbetslinje med segregation av ekonomiskt svaga är rätt och varit bra för de med arbete men även för de som ingen anställer.

Visst, för jobbskatteavdragen har ju arbetssökandes inkomst fått stå tillbaks och hamnat i fas 3 i många fall en inkomstkälla för anordnare av fas 3!

Jag ser fram emot att få se deras förmodat nya historielöshet och hur de ska historieförfalska verkligheten denna gång.

Redan nu skulle det räcka med bluffen att jobbskatteavdrag ger fler arbetsuppgifter i samhället.


Inga kommentarer: