Google

Translate blog

fredag 6 september 2013

Offentlig välfärd är statens ansvar, ingen annans. Alliansens ord om ungdomsarbetslösheten är bluff o båg. Vansinnesutförsäljningen av hyresrätter, samma skrot o korn som utförsäljningen av statliga bolag.Citat: Både inom kyrkan och bland allmänheten finns ett intresse av att kyrkan skulle bli en större del av den offentligt finansierade välfärden - - - Att inte ens hälften av svenska folket vill se kyrkan i den offentligt utförda välfärden ska ses i ljuset av en stor skepsis mot alla privata aktörer, där långt färre vill se företag som Carema och Attendo i samma position.

--- kyrkan ställs inför samma ekonomiska verklighet som välfärdskoncerner och vårdbolag, nämligen konkurrens. Upphandlingar, effektivitetsmaximering, vinster och återinvesteringar. Slut citat.

Nej, dårskapen i alliansens ”arbetslinje” måste stoppas om inte fler än arbetssökande och sjuka ska få det sämre. Redan detta är dårskap. Den offentliga välfärden ska ha högt i tak, alla ska ha samma rättigheter till ett gott liv utan att förödmjukas och alla ska - om de kan - ha rätt till ett betalt arbete!

Detta kan staten få att fungera om viljan finns här ska inte privata aktörer agera med vinstintresse som målet. Detta har vi bevis för inte fungerar inom vården, skolan, apotek och arbetsförmedling m.m. avreglerade verksamhet alliansens klåfingrighet förstört och fördyrat.

Ett annat område där klåfingrighetens allians förstör för de med dålig ekonomi, vållad av ”arbetslinjens” idioti i alliansens agenda, är bostadsmarknaden, där:

Citat: Nästan var femte kommunal bostad i Stockholms län, 19 procent, har avyttrats sedan nyårsdagen 2008, visar SvD:s sammanställning. Stockholms kommun har sålt av flest och har nu 28000 färre bostäder--- Per-Erik Kanström (M), kommunalråd i Upplands Väsby, förklarar att utförsäljningen av de omkring 2500 lägenheterna i kommunen dessutom syftat till att bryta det kommunala bolagets monopol - - - och invånarnas krav på folkomröstning i frågan har inte bönhörts. Slut citat.

Detta är bostadsmarknaden idag. Hyresrätter säljs ut - vad hyresgästerna anser bryr sig inte borgerliga kommuner om. Om rödgröna gör det vet jag inte. Men utförsäljningen går vidare utan tankar på de som inte önskar köpa eller få högre hyra när dessa privatägda bostadsrätter säljs . Klåfingrighetens allians fingrar i allt de ser fungerar med enbart ett syfte, privatisering till varje pris!

Men värst är ändå den totalt misslyckade arbetsmarknaden med rekordhög arbetslöshet. Där alliansen ljuger och vänder på statistik för att försöka få den att se lyckad ut med fas 3, jobbskatteavdrag och skamligt låg ersättning till de arbetssökande, för regeringens misslyckande.

Citat: Arbetsförmedlingen har lovat att ungdomar inte ska omfattas av fas 3 över huvud taget. --- Ungdomar hamnar fortfarande i fas 3 i lika stor utsträckning som tidigare trots Arbetsförmedlingens löfte om att inte placera ungdomar där. Slut citat.

Arbetsförmedlingen ljuger och anledningen är troligen att de samtidigt som regeringen påstår att de ska satsa på ungdomsarbetslösheten istället satsar på kontroll av arbetssökandes arbetssökeri och sparar in på personal på arbetsförmedlingarna i landet.

Alliansen talar med kluven tunga. Det finns ingen arbetsmarknadspolitik, enbart en arbetssökar-kontrollpoltik!

Inga kommentarer: