Google

Translate blog

onsdag 11 september 2013

Reinfeldts Sverige ett Sverige av fördomar mot arbetssökande och sjuka. Politik: segregerande skatteavdrag och kontrollhysteri av arbetssökandes arbetssökande. Reinfeldts det sovande folket borde vakna snart.Citat: Reglerna för arbetslösa som får ersättning från a-kassan skärps den 1 september i en ny lag. Den som bryter mot reglerna ska straffas enligt tre olika sanktionstrappor. Kombinationerna av brott och straff blir sammanlagt 49 stycken. A-kassorna intensivutbildar sin personal och måste anställa fler. Slut citat.

Hur detta gör att arbetsgivare behöver fler arbetande och anställer fler är en gåta.
Men det passar in i Reinfeldts tankevärld där bestraffning av arbetssökande är ett självändamål.

Citat: Framför allt beror det på att vi blivit friskare, eller i alla fall sjukskrivna och förtidspensionerade i mycket lägre grad under de sex år som gått. Till en del beror det på regeländringar, och visst har ett antal personer hamnat i kläm när försäkringskassan ansett dem arbetsföra medan arbetsförmedlingen sett dem som oförmögna. Slut citat.

Färre har rätt till det som så förhatligt blivit ett skällsord - bidrag - sedan Reinfeldt fått igenom sina utförsäkringar av sjuka  vilka  sedan fick leva på sina ev. partners inkomst etc. Många sjuka arbetar under svåra smärtor då de räds utförsäkring och hade ett arbete att gå tillbaks till.

Arbetssökande och sjuka lever på närståendes lön eller ev. tillgångar då socialbidrag inte betalas ut om närstående har pengar, eller personen själv kanske har en villa etc. som kunde säljas.

Detta har gjort att färre får det som Reinfeldt fått svenska folket att se som ett fult ord om det ges till andra än arbetsgivare, nämligen bidrag. Till företag har bidraget fått ett förskönade ord, då kallas det för stöd…

Även detta är ett självändamål som inte gett nya arbeten utan enbart gett stöd till företag som ev. velat anställa en person i pengatjänade syfte eller som fas 3 are i affärssyfte.

Reinfeldts bok från yngre och naivare dagar "Det sovande folket" spelas nu som teaterpjäs. En bok Reinfeldt inte vill diskutera numera. Inte konstigt, då den innehåller skambeläggande av svenskar utan arbete och hälsa och ironi mot välfärdsamhället i Socialdemokratisk agenda.

Likt många stora förändrare av ett folk har även Reinfeldt skrivit en agenda om hur folket ska behandlas vilka som ska ses som tärande och närande. Vilka som ska bestraffas och sättas på plats och vilka som ska gynnas.

För länge sedan var det alltid adeln som skulle gynnas, resten av folket skulle underkasta sig deras vilja och vara tacksamma för de smulor som de fick att leva på.

Idag är det de med en arbetsgivare eller ett företag som är adeln och de utan som tacksamt ska ta emot de små ekonomiska bidrag de får som arbetssökande och sjuka och underkasta sig att bli kontrollerade i alla sammanhang för rätten till bidrag eller som vi kanske skulle kalla det stöd.  Men det ska kallas bidrag - inte sjukförsäkring eller arbetslöshetsförsäkring - och detta begrepp ”bidrag” ska kännas skamligt att få sig tilldelat.


Uppfostran av svenska folket att se bidrag som motsatsen till arbete att leva av ska var fyllt av skam!

Inga kommentarer: