Google

Translate blog

onsdag 25 september 2013

Ska Norge styras som i Sverige nu, med fördomar? Lite om fas 3 misslyckandet bör även nämnas, påminnelser om eländet måste ske, helst dagligen.Fortfarande förvånas det att norska folket önskade en ny regim.

Citat: Trots rekordlåg arbetslöshet och urstark ekonomi får de inte förnyat förtroende.
”Det är bara i länder som svämmar över av mjölk och honung man har råd med sånt”, som Stein Aabø skrev i Dagbladet i går. Vart går Norge nu?

Läser man de borgerliga partiernas program får man en förstås en känsla.

Flera privata skolor öppnas, betyg ska införas i småskolan, sjuk- och hälsovården ska konkurrensutsattas, anställningstryggheten ska försvagas, socialförsäkringarna urholkas.
Och så Fremskrittspartiet som tycker att flyktingar som åker på semester i sina hemländer ska bli av med uppehållstillståndet, att nyanlända ska betala skatt i tio år för att få medborgarskap, att sjuåringar ska språktestas och att EES- och Schengenavtalen ska rivas upp. Slut citat.

Varför önskar ett land med mycket låg arbetslöshet och bra socialt skyddsnät, höga löner och otroligt god ekonomi en regim likt ovan, fast de kan se hur en sådan fungerat i Sverige?!

Det finns bara ett svar. Lobbyism och då från företagare vilka önskar tjäna än mer pengar genom att anställningstryggheten ska urholkas, människor få sämre skydd ekonomiskt vid sjukdom o arbetslöshet och då få en lönesänkning efter hand, genom lägre avtal år för år.

Säkert finns främlingshatet också i agendan när folk röstat likt övriga Europa. En undran är om jobbskatteavdrag kommer även i Norge nu.
Men undran kvarstår, varför blir aldrig människor nöjda och vad är det majoriteten önskar i Norge?

Ett hårdare samhälle bara för hårdhetens egen skull?!
Vad önskar de, är det vad som uppradas ovan, i så fall skapas bekymmer likt de som alliansen skapat i vårt land.

Människans egoism och fördomar skapar regimer som försvårar för människor den korta tid de lever på jorden. Alliansens politik har förstört familjer och människoöden, ska nu ett land med en av världens bästa ekonomier och som lyckats hålla sig utanför EU få sin beskärda del av elände för många av de sina?
Nu påminnelsen om att fas 3 fortfarande finns i segregationssyfte och ekonomiskt utanförskapande.

Citat: Nu har det kommit nya siffror från Arbetsförmedlingen som visar att endast 2 % fick jobb i Fas 3 i juli. --- Riksdagen röstade igenom 2011 att Fas 3 skulle avskaffas men detta har inte regeringen lyssnat på, utan har bara istället döpt om det till “sysselsättningsfasen”. Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström slår ifrån sig:

Angående att anvisningarna till sysselsättningsfasen fortsätter i ökad omfattning trots riksdagsbeslutet anser hon att de förändringar som gjorts i åtgärden är fullt tillräckliga.

--- det riksdagen röstade om var att Fas 3 skulle läggas ner och inte reformeras. Det är beklagligt att ett statsråd på det här viset fabricerar en egen sanning om riksdagsbeslut.
Fas 3 är inget annat än en modern form av slaveriarbete, ett arbete där man endast får existensminimum som “lön”. Detta samtidigt som anordnarna får miljoner i bidrag varje år för att sysselsätta långtidsarbetslösa. Slut citat.
Ja, detta säger en del om en odemokratisk regims kamp för sitt mantra ”arbetslinjen” där allt är tillåtet att tjäna pengar på, även människors olycka och arbetslöshet!
Till slut bör följande även ses i sammanhanget som grädde på moset av dumheter och förödmjukelseakt av arbetssökande.

Citat: Jobbfabriken, Sveriges största privata fas 3-anordnare, redovisade en vinst på nästan nio miljoner kronor 2012. Mer än var fjärde krona som omsattes blev till vinst.

Tre miljoner kronor delades ut till aktieägarna. 2,25 miljoner gick till vd Ivan Daza. Därutöver tog han ut knappt 2,4 miljoner kronor i lön--arbetsförmedlingen har hemligstämplat hela den privata fas 3-branschen. Skattebetalarna står för fiolerna, men företagens sekretessbehov väger tyngre än skattebetalarnas rätt till insyn. Slut citat.

Detta borde även vara en avskräckande politik för många demokratier i Europa o även Norge.

Konstigt är endast att inte svenska regeringen frågat Norge som har brist på arbetskraft, om inte de kan ta emot gratisarbetskraften inom fas 3 på samma villkor som svenska företag använder denna.


Inga kommentarer: