Google

Translate blog

lördag 28 september 2013

Sverige, ett samhälle av funktionshindrade enligt arbetsförmedlingen, utgallringen av människor från arbetsmarknaden ökar år för år. Fas 3 är alliansens lösning plus kontroll, kontroll och åter kontroll av arbetssökandes arbetssökeri.Citat: – I dag räcker det inte längre att ha rätt utbildning och erfarenhet för att få ett jobb. Du måste vara flexibel och socialt kompetent, säger Ida Seing, doktorand vid Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering vid Linköpings universitet som genomfört studien tillsammans med Kerstin Jacobsson, professor i sociologi vid Göteborgsuniversitet.

Ida Seing konstaterar att vem man är som person har blivit lika viktigt och ibland till och med viktigare än vad man faktiskt kan när man söker jobb. Social kompetens och flexibilitet värderas i dag så högt att bristen på egenskaperna kan räcka för att någon ska ses som funktionshindrad. --- De som inte är tillräckligt flexibla eller bryter mot sociala normer klassas ibland som socialmedicinskt funktionshindrade av Arbetsförmedlingen. Slut citat.

Kan detta vara en av anledningarna till att färre och färre får arbete på den reguljära arbetsmarknaden? Att arbetsgivare måste mutas med stöd av skilda slag för att ta in någon enstaka av de som ses som arbetshandikappade?

Funktionshindrad kan snart de flesta ses som om de inte har kontakter på arbetsmarknaden, varit arbetssökande för länge eller uppnått en viss ålder när de rationaliserats bort eller omskolats i fel ålder.

Lösningen på att dessa ska få arbete i större antal finns inte och därför har alliansen låtit ansvaret för dessa personers möjlighet till arbete bli slumpen och ansvaret den arbetssökandes eget.

För att visa att alliansen ändå gör något har det blivit kontrollhysteri. Kontroll av att dessa personer söker arbete och därigenom genom slumpens spel kanske, kanske får ett arbete med lönebidrag på någon plats. Det kan ju hända ex att de råkar söka där en före detta kompis från ungdomstiden är personalchef och den vägen kan få arbete.


I övrigt ska de som ingen önskar segregeras ekonomiskt likt det görs och placeras i fas 3 för bestraffning med att sysselsättas med något, en riktig arbetsuppgift eller pyssel av dagiskaraktär. Vilket beror på vilken anordnare som mot betalning tar emot dem…

Inga kommentarer: