Google

Translate blog

torsdag 5 september 2013

Sverigedemokraterna på väg att få inflytande genom att hjälpa alliansen med att få igenom ytterligare ett jobbskatteavdrag, med syftet att segregera svenska folket ekonomiskt.Citat: Under mandatperioden har Sverigedemokraterna i åtta fall av tio gett sitt stöd till alliansregeringens förslag. - - - Den 7 augusti kunde SvD berätta, att Sverigedemokraterna står fast vid Jimmie Åkessons löfte i Almedalen 2012 om ett ja till ett femte jobbskatteavdrag.

- - - Lika skatt vid lika inkomst är den princip som sedan flera årtionden tillbaka varit gällande i Sverige. Trots detta har alliansregeringen under sin tid vid makten infört en lägre beskattning för dem som arbetar än för landets pensionärer. Genom de fyra jobbskatteavdragen under förra mandatperioden har inkomstskatten sänkts med flera tiotal miljarder för alla som arbetar. Huvudmotiveringen har varit den så kallade arbetslinjen.

--- Frågan kompliceras av att pensionärerna i Sverige tvingas betala mer i skatt än de som jobbar---  Sverige är det enda land som har en sådan beskattning av det stora pensionärskollektivet, som utgör 20 procent av landets befolkning. Slut citat.

I artikeln skrivs dock inget om de som segregerats ännu hårdare ekonomiskt, de långtidsarbetssökande. Dessa räknas inte utan ses som självförvållande arbetslösa.
Garanterat kommer alliansen att med Sverigedemokraternas hjälp införa det femte jobbskatteavdraget - oberoende av kostnader för samhället - lidande för pensionärer och arbetssökande ekonomiskt eller  oppositionens protester.

Segregationen ska fortsätta i ”arbetslinjens” namn.  Målet är att det inte ska finnas möjlighet ekonomiskt att förändra denna segregation, även om det blir regeringsskifte. Inte utan skattehöjningar och om skattehöjningar införs efter ett regeringsskifte blir det propaganda av ett otroligt slag mot detta, i form av ”arbetslinje” propaganda, där motståndet mot förbättringar för arbetssökande ekonomiskt blir agendan.

Motstånd mot detta av alliansen med propaganda och siffertrixande vilket gör att svenska folket blir totalförvirrat och åter röstar in ondskans lakejer alliansen igen 2018.
Allt är förlorat då det gäller skatt efter inkomst oberoende var denna kommer från. 

Bidrag - som alliansen så hatfullt uttrycker det, om det handlar om givande till privatpersoner - kommer aldrig mer att beskattas rättvist eller lika som arbetsinkomst.
Alliansen - eller rättare sagt moderaterna - har makten och kommer aldrig mer att släppa den mer än ev. tillfälligt. ”Arbetslinjen” och dess grymhet i alliansens skepnad är utstuderat grymt uträknad många år innan de lurade till sig makten 2006. Den speglar och ska spegla människors egoism och fördomsfullhet!

Genom detta fick alliansen makten och att bekräftelse, genom fula tricks, människors fördomar mot arbetssökande och sjuka, troligast behåller de makten och regerar i framtiden tillsammans med Sverigedemokraterna. Sista steget är att efterhand bekräfta Sverigedemokraternas syn på flyktingar. Och det kommer, det har i vissa fall och av vissa moderater redan visat sig.

Inga kommentarer: