Google

Translate blog

torsdag 10 oktober 2013

Alliansen lovar mer dumheter av åtgärder inom skola. Nonchalerar behoven av småföretagareåtgärder. Plus inför åtgärder inom fas 3 som funnits redan i några år nu, men nu ska ses som något nytt.
Skolan, löfte. Citat: De särskilt duktiga lärarna runt om i landets skolor som utses till förstelärare kommer att få ett lönelyft med 5 000 kronor mer varje månad. Lektorer får dubbelt så mycket - 10 000 kronor mer i lönekuvertet.
För att kunna bli förstelärare ska läraren vara legitimerad och ha visat särskilt god förmåga att förbättra sina elevers resultat. Slut citat.

Resultat, irritationer mellan kolleger i lärarlagen, då en god talare i samarbetarsamtal kan övertyga rektorer om sin kapacitet. Betyg höjs för att visa att man är en duktig lärare och därför ska ha högre lön än kollegan. Konkurrens om löner o misstänksamhet mellan kolleger blir resultatet.

Istället borde mindre klasser, läxhjälp i skolan och fler lärare med ett lönesystem likt det var när skolan var statlig införas och en statlig skola ta över kommunala och privata skolor så alla skolor hade samma resurser. kunde det bli ett bra arbetsklimat och bättre undervisning.

Istället för alliansens införande av konkurrens mellan lärarna på en skola om lön och titlar vilket enbart ger ett än mer pressat klimat på skolorna och troligen får än färre att fortsätta som lärare.


Anders Borg har sina idéer, som vi vet, och fast vi betalar stora summor till EU ska inte pengar från EU användas för att stötta eller hjälpa små och medelstora företag, så dessa får fart på produktion och lönsamhet.

Citat: kritisk till initiativet att kraftigt öka EU:s stöd till små- och medelstora företag för att få fart på tillväxten.
Borg skulle föredra att krutet läggs på att stärka affärsbanker i EU, så att småföretagen får hjälp av mer privata investeringar i stället. Slut citat.

Nej, istället förordar han att dessa företag ska låna pengar. Vad pengarna vi betalar till EU istället ska användas till är en gåta.

Men i ”arbetslinjens” namn ska väl inga bidrag utgå till någon, företag eller inte, och här ser vi en lite konstig ståndpunkt från Anders Borg. Detta då ovanstående inte kallas bidrag utan stöd. Stöd är annars rumsrent i alliansens vokabulär. Hela arbetsmarknaden drunknar i möjliga stöd till företag i Sverige, för att dessa ska anställa billigt och utkonkurrera seriösa företag som betalar avtalsenliga löner utan lönebidrag.

Sedan har vi fas 3 åtgärden, majoriteten röstade för ett stopp för 2011. Men alliansen vägrade stoppa den förhatliga åtgärden, istället förändrade de den med fullständigt meningslösa åtgärder!

Dessa lades in tillfälligt men i budgeten 2014 permanentas de. Men i Hillevi Engströms vokabulär påstås det som något nytt men är egentligen enbart en fortsättning av en åtgärd som inget gett. 

Vem tar in en fas 3are på praktik när de kan använda denne i fas 3 med ”löfte” om arbete, ett löfte som kan brytas. Med ett bidrag på 5000 kr skattefritt i månaden för varje fas 3are!

Praktikanten ger inte denna extrainkomst till företagaren. Utbildning är begränsade utbildningar och inte i bristyrken. Oftast är det som erbjuds mycket enkla utbildningar inom administration eller praktiska yrken som värderas lågt av arbetsgivarna.

Citat: – Det finns tre huvuddelar i detta. För det första kommer vi att satsa på 1,000 nya utvecklingsanställningar inom Samhall. De kommer att fortsätta få praktik och arbetsmarknadsutbildning, till exempel. Det tredje är att det ska bli fortsatt väldigt, väldigt billigt för arbetsgivare att anställa långtidsarbetslösa, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström till SVT Nyheter. Slut citat.

Synen på fas 3are visar att Hillevi Engström ser dem som arbetshandikappade. Samhall har ryktet att ta emot funktionshindrade. I övrigt se mitt resonemang.
Plus till slut den hånfulla kommentaren från Hillevi Engström att rea ut fas 3are väldigt, väldigt billigt.

Bara det uttalandet visar på en skrämmande människosyn!

Inga kommentarer: