Google

Translate blog

torsdag 31 oktober 2013

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson borde skämmas för hur behandlingen av arbetslösa har en inneboende konkurrans mellan dessa och dessas bidragsjobb. Fas 3 en succé för SkogsstyrelsenCitat: I slutet av juni fick Johansson besked att han måste sluta hos Skogsstyrelsen. Det fanns inget mer jobb för honom att göra. Men det fanns däremot jobb åt de fas 3:are han utbildat. 

- - - Så konkurrerar två misslyckade reformer mot varandra.

--- Problemet är de politiska beting som till varje pris vill få arbetslösa ut ur statistiken och hur bidragsjobben och fas 3 exploderat parallellt. Cirka 124 000 arbetslösa sysselsätts med statliga bidrag för en kostnad av 18 miljarder per år. Drygt 34 000 är inskrivna i fas 3.

--- Nu konkurrensutsätts bidragsjobben av fas 3-jobb.

Problemet är - kort och gott - massarbetslöshet, en kollapsad arbetsmarknadspolitik, myndigheternas bristande kontroll och urholkade trygghetssystem.

Eller "arbetslinjen", som en del säger. Slut citat.

Ovanstående och hela artikeln borde serveras till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson, Fredrik Reinfeldt och Anders Borg plus Annie Lööf så dessa fick sig en näsbränna om de nu skulle förstå den av hur usel deras arbetsmarknadspolitik är!

Men troligen skulle de ta det som en lyckad sådan, om de ens läste artikeln.

”Arbetslinjen” är ett hån mot svenska folket, den del som ingen hjälper till ett arbete på grund av deras kontaktlöshet på arbetsmarknaden!

Arbetsförmedlingen är numera ett kontrollorgan av arbetssökandes rätt till ersättning och istället för att hjälpa till med att söka arbetsgivare för dessa kontrolleras att de arbetssökande själva söker arbeten.

Resultat: Bestående rekordarbetslöshet.
Inga kommentarer: