Google

Translate blog

lördag 12 oktober 2013

Avskyn riktad mot arbetssökande inte bara från alliansen utan även från media. Dagens Nyheter ett av medierna som vägrar beskriva arbetslösas försämringar ekonomiskt nästa år. Reinfeldts tevelicens fel eller rätt kolla bakåt.


 

Se länken för bevis.

Jag har länge nu sett hur media döljer siffror som visar hur arbetssökande segregeras ekonomiskt år för år.

Exemplet här visar Dagens Nyheters rapport av vilka som tjänar och vilka som förlorar på alliansens segregationsbudget för 2014.

Tabeller visar vilka som vinner och vilka som inte vinner lika mycket. Men en tabell saknas här, som annorstädes i media idag, där borgerliga förtecken inte ska propagera för alliansens utanförskapande.

Att de arbetssökande ytterligare segregeras ekonomiskt. A-kassans brytnivå har inte höjts sedan 2002! Ersättningen sänktes för långtidsarbetslösa till 65 % när Reinfeldt fick makten. Hånet mot de som de kallar bidragstagare håller i sig. Arbetslösheten är rekordhög men med siffertrixande ska det ses som en lyckad arbetsmarknadspolitik! Se morgondagens blogg där propagandisten för detta namnges, Hillevi Engström var enligt alliansen inte duglig för denna propaganda.

Nåväl, arbetslöshetsersättningen har inte bara legat still den har per automatik år för år minskat i värde genom att basbeloppshöjningar för att täcka inflation inte gäller för denna försäkring!

Hur mycket i köpkraft det resulterar i genom budgeten 2014 i jämförelse med låginkomsttagare det får vi inte veta genom media. Media döljer idag de arbetssökandes ekonomi i alla sammanhang. I bästa fall skriver de att arbetssökande och sjuka inte får någon förbättring, men inget om hur detta påverkar deras köpkraft.

Media går i statens ledband idag. Svenska folket får inte veta vad som sker om det missgynnar propagandan för alliansens politik.


Om Reinfeldt fuskat med tevelicensen likt många moderata politiker varit duktiga på beror på praxis. Kollningen bör omfatta om föregångarna av statsministrar i Sverige som bott i tjänstebostaden betalat. Har dessa Göran Persson mfl betalat ska Reinfeldt sättas åt hårt. Om inte lägg ner undersökningen och ändra praxis i framtiden.

 

Inga kommentarer: