Google

Translate blog

fredag 18 oktober 2013

Boom av rekordarbetslöshet på väg likt det var på 1990-talet, kaos råder snart då flyktingmottagningen accelererar.Citat: Förra veckan sökte 1 892 personer asyl i Sverige. Hundratals av dem flydde kriget i Syrien, men även många eritreaner, somalier och afghaner skrev in sig i Migrationsverkets system.

Men de asylsökandes första möte med Sverige är en myndighet i kris. Det anser de tjänstemän vid Migrationsverkets olika enheter som DN har pratat med.

- - - – Många av oss är desperata. Vi börjar närma oss situationen under kriget på Balkan på 1990-talet. Då tvingades folk sova i tältläger och gymnastiksalar, säger en tjänsteman på myndigheten. Slut citat.

Ja, kanske detta är vad Annie Lööf önskar, fri invandring av flyktingar och att de inte ska behöva söka asyl i närmsta land de kommer till utan ska kunna söka direkt på svenska ambassaden i ex Syrien.

Ja, kaos rådernu på migrationsverket, medan Annie Lööf tycker det ska bli än fler flyktingar som kommer.

Vad blir då resultatet om det sker? Jo, ytterligare påspädning av arbetslösheten!
Varför skulle fler arbetsgivare behöva arbetskraft om fler kommer til Sverige?
De invandrare som kommer och lyckas öppna något slags företagande, vilka anställer de? Jo, sina landsmän.

Inte får svenska folket lättare att få arbete för att fler flyktingar kommer hit. Varför vill Annie Lööf öka arbetskraftutbudet när vi redan har en rekordarbetslöshet?!
Här ligger något av det jag många gånger kallat alliansens dolda agenda. I detta fall  visar Annie Lööf detta.

Alliansen har redan misslyckats med arbetsmarknadspolitiken genom att segregera arbetssökande ekonomiskt o placera dem i fas 3, och istället för att använda arbetsförmedlingen till kontaktsökande och arbetsförmedling används de nu till kontroll av arbetssökandes rätt till ersättning vid arbetslöshet!

Annie Lööf är svår att förstå i sin naivitet.


Inga kommentarer: