Google

Translate blog

måndag 21 oktober 2013

Bra beslut av arbetsförmedlingen att stoppa idiotreformen jobbcoacher. En reform som kostat men inget gett, mer än förvaring av arbetssökande tillfälligt. Lika naiv reform som fas 3. Tänk om arbetsförmedlingen varit så självgående att de även kunnat stoppa fas 3.Citat: En av Arbetsförmedlingens upphandlade tjänster, Jobbcoachning i ett valfrihetssystem, upphör.

 – Vår tolkning av budgetpropositionen är att regeringen inte prioriterar att fortsätta den satsning som tidigare gjorts på coachning för nyarbetslösa. Resurserna ska koncentreras på att stötta de personer som är i störst behov av insatser. Vi avslutar därför jobbcoachningstjänsten för nyarbetslösa, säger Clas Olsson, tf generaldirektör. Slut citat.

I detta uttalande kan man dock utläsa att de såkallade lekstugorna - vilka många jobbcoachingfirmor anordnar för arbetssökande – fortsätter, med undantag för nyarbetsslösa.

Men arbetsförmedlingen har tagit första steget att stoppa idiotierna och kanske det i framtiden, om all form av coachinghysteri avslutas, kan göra att arbetsförmedlingen blir en myndighet som förmedlar och skapar kontakter för arbetssökande igen.

Ett bra samarbete med arbetssökande och arbetsgivare är arbetsförmedlarnas uppgift, inte att kontrollera arbetssökande i första hand, i syfte att se om de har rätt till ekonomisk försäkringsskydd i form av ex a-kassa vid arbetssökandet.

Kontroller och att lämna jobbsökeriet till arbetssökande ger ingen låg arbetslöshet, som vi länge sett nu. Inte heller den passiva åtgärden fas 3 där förvaring av arbetssökande till hugade arbetsgivare - vilka får både arbetskraft, i många fall gratis, och utöver det ca 5000 kr i månaden skattefritt för varje förvaringsplats av arbetssökande, ger jobb. Istället än mer passiva och apatiska arbetslösa.

Beslutet ovan är ett sundhetstecken av arbetsförmedlingens ledning, gå nu vidare och stoppa all form av coachning och koncentrera resurserna på kontaktskapande åtgärder, bra kontakter med arbetsplatser mm.

Men genom att tvinga arbetssökande att från 1 sept. söka än fler arbeten och sända intressemejl till allt fler arbetsplaster, blir knappast kontakterna bättre.

Detta borde även arbetsförmedlingen stoppa och utöver det fas 3. Att följa beslut av en regim som utför reformer i ”arbetslinjens” namn (en svårförståelig ideologi som kan ses som tolkningsbart mantra utefter vad som helst) vilka kommer från verklighetsfrämmande teoretiker skapar inte fler arbetstillfällen, utan enbart ett kontrollsamhälle med ett inneboende kaos och som inte kan hålla i längden.

Verklighetssynen inom arbetsmarknaden finns inom arbetsförmedlingen, inte hos teoretiker i regeringen vilka visar sin oförmåga till förståelse av människor, arbetssökande, sjuka och arbetsgivare, genom sin arbetsmarknadspolitik av jobbskatteavdrag som inte har något samband med arbetstillfällen, utan enbart mer segregation av människors ekonomi.


Inga kommentarer: