Google

Translate blog

måndag 7 oktober 2013

Detta förbannade segregationsverktyg - jobbskatteavdragen - kommer att ge ett oroligare samhälle. Allt helt i onödan, att som alliansen ha skapat ett segregerat utanförskapande samhälle är inget annat än ondska!Citat: 402 000 människor var arbetslösa i augusti - 13 000 fler på ett år. Det innebär att arbetslösheten är 8,5 procent.

Mer behöver inte sägas om detta, alliansen är värdelös på jobbskapande politik men otroligt lyckosam på att segregera människor ekonomiskt och den vägen värdera människor fördomsfullt utefter de som har arbete och de som inte får detta.
Nu kommer nästa segregationsverktyg och utanförskapande åtgärd för att ytterligare öka klyftorna i samhället: det femte steget i jobbskatteavdragets införande.

Citat: Ekonomer från Konjunkturinstitutet, Swedbank och LO är eniga om att de skulle skippa det femte jobbskatteavdraget i höstbudgeten om de vore Sveriges finansminister. I stället skulle de satsa på att bygga bostäder och på unga utan grundutbildning. Slut citat.

Som synes en åtgärd som inte bara kommer att skapa än större klyftor i samhället utan tvinga fram en större statsskuld. Detta på bekostnad av vård och skola vilket hade varit bättre att öka statsskulden för, nu när föregående och det kommande femte jobbskatteavdrag har förhindrat möjligheterna till att statsfinanserna utan lån ska räcka till vård och skola.


Att använda ytterligare pengar som tas ifrån sjuka, utförsäkrades och arbetslösas försäkringar för syftet att segregera är snart - eller redan – uttömt, då det enbart skulle ge kommuner än större socialbidragskostnader. Ännu är utanförskapandet inte så långt kommet att hemlösa på gatorna och soppköken är arbetslösas näringsfång. 

Ännu är inte socialbidragen borttagna. Men i ”arbetslinjens” mantra kan säkert detta även ske i framtiden om Reinfeldt och övriga alliansvänner får fortsätta med sina sjuka idéer i samhällsomvandling.

Inga kommentarer: