Google

Translate blog

lördag 26 oktober 2013

Förskönande rapport om pensioner. Om jämförelsen gjorts med långtidsarbetslösa hade pensionärer setts fått det ännu bättre sedan 2006.Hur har då siffrorna förskönats och i vilket syfte har denna försköning av verkligheten konstruerats och vilka val har gjorts för att bekräfta alliansens politik?

Citat:Myndighetens sammanställning visar också att den genomsnittlige pensionären i år har en total disponibel inkomst på runt 17 000 kronor i månaden. Det är lika mycket som för en genomsnittlig 28-åring.
Ole Settergren, chef för pensionsutveckling på Pensionsmyndigheten, tror att det finns flera förklaringar till att de äldre i genomsnitt har klarat de senaste årens kris lika bra som de yngre.
– Nya pensionärer kommer in med bättre inkomster än de som faller ifrån, det är en viktig orsak, säger Settergren.
– Även en viss ökning av arbetsinkomsterna hos dem över 65 hjälper till, tillägger han.
Allt fler väljer att arbeta efter 65 års ålder. Det är också lönsamt, då man får dubbelt jobbskatteavdrag. Slut citat.

Det kan utläsas här i citatet. Läs och begrunda vilka som jämförts. Pensionärer med höga pensioner och pensionärer med jobbskatteavdrag mot förvärvsarbetande personer.

Vilket hade resultatet blivit om det jämförts med pensionärer med enbart grundpension? Om det jämförts med skatteuttag för pensionärer utan arbete och personer med arbete och jobbskatteavdrag?

Beställningsverket kan säkert - vinklat som det är - användas i propagandasyfte av alliansen vid valkampanjen.

Jag väntar med iver på nästa vinklade rapport, där arbetslösa och sjukas försäkringar fås att se ut som om de ökat konsumtionsförmågan sedan 2006 och ligger på samma ökningstakt som de med snart 5 jobbskatteavdrag och avtalshöjningarna på arbetsmarknaden.

Säkert kan någon undersökning ge en vinkling som visar att sjuka och arbetssökande fått det bättre ekonomiskt genom alliansens politik.

Med spänning ser jag fram emot en sådan statistikbevisning, allt går ju att bevisa med statistik - om man jämför rätt variabler.

Till slut undrar jag, hur många har egentligen en så stor nettoinkomst efter skatt som 17 000 kr i månaden?

Det låter som utopi för sjuka och arbetslösa, men även för pensionärer, om dessa inte arbetar eller har höga privata pensionsförsäkringar som faller ut, och då handlar det om personer som tidigare haft höga löner att ösa ur, för att betala in till dessa fonder.

Det som är meningen med rapporten ovan är att lura mindre insatta med att alliansens politik gynnar alla, men om man läser artikeln eller citatet ovan noga förstår man motsatsen i den beställda rapporten.


Inga kommentarer: