Google

Translate blog

lördag 19 oktober 2013

Fula knep för att inte öka utgifterna till behövande, istället omfördelas pengar, men till jobbskatteavdrag lånas det och för fas 3are sänks årligen den ekonomiska möjligheten att försörja sig själv, i ett land där arbetslösa inte får hjälp till ett nytt arbete.Citat: Maria Larsson, KD, lanserade en fritidspeng för barn i familjer med socialbidrag.
Vad hon inte berättade var att de 41 miljonerna nästa år tas från äldreomsorgen.
– Det måste finnas pengar till både och om man kan lägga 16 miljarder på skattesänkningar, säger Curt Persson, ordförande för PRO. Slut citat.

Småsnålheten råder när det gäller gamla och utsatta. Dessa ska konkurrera om de smulor regimen omfördelar och därmed ser ett kristet parti sig som kristet i form av äldreminister Maria Larsson, kristdemokrat.

Maria Larsson, varför förödmjukar du dig själv och kristendomen med att stå bakom förslag som ovan och ett femte jobbskatteavdrag, vilket enbart ekonomiskt segregerar de mest utsatta i samhället?! 

De arbetssökande och sjuka som kontrolleras allt tuffare igenom en omänskligt hård kontrollapparat - vilken inte ger ett enda nytt arbete - mer än för de som ska kontrollera. Vad är målet?!

Politiken är omöjlig att förstå annat än som en samhällsomvandling av människovärdet och en uppdelning av människor i kaster som de med arbete och de utan. Och regeln att de utan ska nu behandlas sämre än de med arbete!

Att bara vilja stå bakom ett förslag som ovan i budgeten för 2014 skulle fått mig att skämmas samtidigt som pengar ska lånas till en åtgärd som inte ger ett enda nytt arbete, det femte jobbskatteavdraget!

Ingen arbetsgivare anställer en person utefter vilken skattestats denne betalar. Så har det aldrig varit, inte heller på den tid då den som hade dyra försörjningar av många barn kunde få betala en mindre skatt enligt skattetabellen.

Idag tas ingen hänsyn om en person är arbetssökande och arbetar inom fas 3 eller inte, skatten ska betalas.

Fördomar sprids som att arbetslösa kan få arbete om de söker arbete aktivt. Ja, en del får detta, men majoriteten får inga riktiga arbeten med avtalsenlig lön.

För 30-40 år sedan kunde den som ville ha ett arbete få det. Men idag är fabrikerna flyttade utomlands och produktioner innebär behov av ingenjörer, inte av personer som inte behöver någon form av skola vid ett löpande band.

Likväl finns äldre som lever kvar i tron att arbete kan alla få. Och än mer skrämmande, medelålders och yngre som inbillar sig att just för att de själva lyckats få ett arbete ska alla andra också kunna lyckas med det.

Ni som lyckats, jag har även lyckats en gång, hur gick det till?

Många av er fick garanterat arbetet genom kontakter, kanske föräldrar eller kompisar rekommenderade er. I dag finns många ungdomar i Norge men det är av skäl som att där är brist på arbetskraft, men denna brist består inte i evighet. Den är tillfällig, snart blir det lika svårt där som här att komma ut på arbetsmarknaden.

Men alla som påstår att arbetssökande ska skärpa sig och söka jobb är utan verklighetsförankring. Ingen arbetssökande idag låter bli att söka arbete, det kan de inte, de kontrolleras hårt just för att bevisa att de söker jobb!

Men inbilla er inte att de för den skull får detta! Diskrimineringen av äldre, långtidsarbetslösa som inte fått hjälp att hitta kontakter på arbetsmarknaden av tidsbrist av arbetsförmedlare, är många.


Arbetsförmedlarna ska i första hand idag kontrollera ersättningsrätten och det egna jobbsökeriet av arbetssökande, inte skapa kontakter för den arbetssökande som inga har.

Inga kommentarer: