Google

Translate blog

torsdag 24 oktober 2013

Göran Hägglund visar sin okristna profil som partiledare i ett kristet parti. För inte kan kristdemokraternas segregationspolitik och utanförskapande vara kristen, eller har jag fel?Visst, det finns inget i de tio Guds bud i bibeln om att du inte ska ljuga, närmast kommer åttonde budet, Du ska inte vittna falskt mot din nästa, vilket bör betyda att inte ljuga under en rättegång som vittne och begå mened.

Men likväl tycker jag inte att en kristen politiker ska försköna verkligheten med lögn i förhoppning att få sitta kvar i en segregationsregim efter nästa val också.

Citat: – Den offentliga sektorns skatteintäkter har alltså ökat rejält sedan allians­regeringen tillträdde. 2012 var intäkterna 150 miljarder kronor större än 2006! Resurserna till skolan, vården och omsorgen har ökat med minst 115 miljarder. Det är nästan 25 procent!

Göran Hägglund är en ­begåvad person, och en ­erfaren politiker. Han vet mycket väl att det han sa ­inte var sant.

--- Så här är det. Skatteintäkterna i kronor och ören ökar varje år i takt med inflationen, och i takt med att ­befolkningen ökar.

Räknar man bort inflation och att befolkningen ökar har skatteintäkterna lett till ­ungefär noll procent i resursförstärkning till vården, ­skolan och omsorgen under Göran Hägglunds tid.

--- Det är väldigt stor skillnad mellan ingenting och ”nästan 25 procent”
--- Vi går mot ett välfärdsval, och regeringen börjar uppen­bart ladda för ett långt och smutsigt krig om ”verklighetsbilden”. I stället för att för­svara sina politiska vägval, verkar strategin nu vara att försköna och ­glida på sanningen. Slut citat.

Lögner och försköningar av verkligheten går inte hem i dagens internetvärld där media hela tiden ligger i förgrunden för att hitta motsägelser eller verklighetsförfalskningar i tal och påståenden från politiker.

Göran Hägglund kan självklart åberopa sin kristna tro och att denna inte förbjuder lögner om man ser till de tio Guds bud. Men utan att kunna bevisa det tror jag inte att det i bergspredikan (tolkningsmässigt)  finns belägg för att lögn är okej för en kristen människa.

Men alliansens segregationspolitik har på något sätt passat för Göran Hägglund och hans kristna syn.

Inte önskade Jesus att sjuka skulle utförsäkras och arbetssökande, då jobben inte räcker till och de arbetsuppgifter som ändå behöver göras skulle ske utan lön. Inte heller att arbetssökande  skulle sändas ner i misär och hopplöshet som fas 3 innebär.


Inga kommentarer: