Google

Translate blog

onsdag 16 oktober 2013

Har alliansen bestämt omänsklig behandling av arbetssökande ska arbetsförmedlarna vara omänskliga, ryter Expressen. Anarki skriker tidningen, men anarki är vad regeringen visar.Någon ursäkt för att inte komma på ett bestämt möte eller mänsklig glömska ska inte finnas, enligt alliansens tidigare arbetsmarknadspolitik, och Expressen säger detsamma.
Arbetssökande är enligt Expressen personer som ska sättas på plats och ett misstag ska resultera i att uteslutas från ersättning under sin arbetssökartid.

Ja, de går så långt att de kallar arbetsförmedlares mänsklighet och empati för anarkism och olydnad. Man får tankar till SS och Tyskland under Hitlers tid där lydnad var viktigare än medmänsklighet.

Nu efteråt är de som inte löd Hitlertysklands omänsklighet mot judar m.fl. hjältar. Kanske vi i framtiden kan se vissa arbetsförmedlare som hjältar då de utövade civil olydnad för att inte krossa människor, vilket staten önskat och Expressen ansett. 

Expressen hade kanske passat in i en hård diktaturs agenda och lytt blint.

Citat: En anarkistisk arbetsförmedling --- Det är dags att visa respekt för riksdagen. Slut citat.

Jaså, Expressen hallå; visades beslutet i riksdagen att stoppa anvisningarna till fas 3 respekt?!

Nej, respekt ska visas människovärdet även om det innebär civil olydnad.
Beslut där glömska eller slarv ska resultera i att en person ska lämnas vind för våg i tuffa socialhandläggares nåd eller onåd och riskera att hamna som uteliggare, eller knäckas och ta sitt liv, ska motarbetas!

Att sedan som Expressen ursäkta tuffheten med att fler då får jobb är en skönmålning av verkligheten. Vi har hög arbetslöshet, få arbeten och många av dessa arbeten stämmer inte med de arbetssökandes meriter.

Här ligger problemet inte i om någon arbetssökande missar ett möte med arbetsförmedlingen och då slussas ut i anarki - alltså ingen ekonomi alls att leva av.
Däremot ett tips till arbetsförmedlingen, varför inte som många tandläkare idag gör, sänd ett påminnelse-sms dagen innan till den ni bokat möte med.

Däremot borde arbetsförmedlingen ha bättre koll på sina medel och staten inte betala ut medel hur som helst.

Citat: Arbetsförmedlingen slussar ut 1 500 arbetslösa för att utföra sysslor åt Skogsstyrelsen – men betalar allt själva.
På drygt ett halvår har bara lokaler och verktyg kostat över 40 miljoner.
– Det här är ineffektiv arbetsmarknadspolitik, säger LO-ombudsmannen Oscar Ernerot. Slut citat.

Rena slöseriet och vansinne!

Normalt får seriösa arbetsgivare betala avtalsenliga löner och hålla arbetstagarna med skyddsutrustning för att inte säga verktyg.

Men detta visar en ytterlighet till i alliansens ”arbetslinje” och vansinnesyttringar som kommer att slå tillbaks med ett där ordet anarki verkligen råder på arbetsmarknaden mer o mer.

Till slut ytterligare ett anarkiskt uttryck av en regims dårskap.

Citat: ”Som biståndsminister är jag tydlig med att biståndet ska gå till människor som lever i fattigdom, och till att förbättra fattiga människors möjligheter.”
Det skrev dåvarande bistånds­minister Gunilla Carlsson (M) på DN debatt så sent som i juni i år.
I går avslöjade Ekot att hon under flera år låtit svenska biståndsmedel finansiera sin egen lön och även ­lönen till hennes statssekreterare. Slut citat.


Lögnens regim och dess lakejer visar sina fula trynen snart dagligen.

Inga kommentarer: