Google

Translate blog

onsdag 2 oktober 2013

Hemliga partisympatisörer ger pengar till alliansen. Bidrag och Stöd, två skilda begrepp hos alliansen, där det ena är fult - det andra vackert.Vad skulle ske om vi fick svenska folket att tala om bidrag när det gällde de pengar företag får i form av anställningsstöd och om vi kallade a-kassan och sjukpenningen för stöd till utsatta?

Skulle då stöd bli ett fult ord och bidrag ett vackert ord? Troligen.

Citat: Socialdemokraterna röstade emot bidragsbrottslagen när den infördes. Sedan dess har felaktiga utbetalningar för två miljarder hindrats eller krävts tillbaka. Är S fortfarande motståndare till lagen? Det vill Gunnar Axén (M) ha svar på. Slut citat.

Men när denne moderat nu uttalar sig förödmjukande om socialdemokraterna är det bidrag han använder i sitt språk och då i form av de som betalas ut av försäkringskassan till privatpersoner eller assistansföretag för funktionshindrade, kufiska företag som lever på assistansersättning.

Inte ett ord om de företag som lever gott på att utnyttja anställningsstöd för att få nästintill gratis arbetskraft och därmed konkurrera ut företag i vissa branscher som betalar sina anställda avtalsenliga löner utan stöd!

Vad och vilka moderaterna ser som fuskare när det gäller bidrag framgår inte i artikeln men kan läsas mellan raderna som privatpersoner med sjukersättning eller sjukpenning i första hand. Det är alltid de svagaste som alliansen vågar ge sig på, inte företagen som lever gott på det som inte får kallas bidrag utan stöd.

Vilka hemliga bidragsgivare önskar inte alliansen visa upp namnen på? En öppen fråga.

Citat: Alliansens partier säger nej till det lagförslag om insyn i partiernas finansiering som tagits fram av justitiedepartementet. Det innebär att partierna säger nej till sin egen regering.

Därmed är risken uppenbar att Sverige står utan lag om partifinansieringarnas ansikten även i nästa val.

I vår del av världen är det bara Sverige, Schweiz, Malta och mikrostaten San Marino som inte reglerat dessa frågor, något bland andra Europarådet är starkt kritiskt till. Slut citat.


Inga kommentarer: