Google

Translate blog

fredag 4 oktober 2013

Kan lönedumpningsföretagen stoppas eller är det likt fas 3 förödmjukelsen av arbetssökande här för att stanna så länge moderaterna har makten?Nu något elände från vårt eget land, alliansen fortsätter ju sitt fördomsskapande och sin segregationspolitik i rekordarbetslöshetens Sverige.

Citat: Hotell- och restaurangfackets ordförande Ella Niia sågar regeringens och Miljöpartiets förslag till ändringar i lagen om arbetskraftsinvandring. LO-utredaren Thord Ingesson är inte heller imponerad.

--- Så sent som i juli skrev hon en debattartikel tillsammans med TCO:s ordförande Eva Nordmark och Unionens ordförande Cecilia Fahlberg. Ett av deras krav är att anställningserbjudandet ska göras bindande. Arbetsgivaren ska inte kunna sänka den lön som anges. Både LO och TCO står bakom kravet.
Migrationsminister Tobias Billström säger nej.

– Det skulle bryta mot den svenska modellen. Arbetstagaren och arbetsgivaren förfogar över anställningsavtalet. Det ska gå att förhandla om avtalet när som helst, hävdar han.

Detta innebär att skyddslösheten är kvar för de som får ett anställningserbjudande i Sverige. Lönen kan sänkas till vilken nivå som helst efter det att den först varit ett lockbete för att få hit gästarbetare.

Det ska - som migrationsministern stolt säger - gå att omförhandla löneavtalen när arbetsgivaren så önskar och den anställde får acceptera detta eller åka tillbaks till sitt hemland.


En liten bit av Sverige av idag i alliansens anda. Avtal ska kunna brytas och löner är relativa.

Inga kommentarer: