Google

Translate blog

söndag 20 oktober 2013

Kontrollsamhället är alliansens kännetecken. Syndabockarna som ska kontrolleras hårdare o hårdare är arbetssökande och sjuka.Citat: De redan hårt pressade sjuka och arbetslösa pressas ännu mer.
--- I stället för att bekämpa arbetslösheten verkar regeringen vilja bekämpa de arbetslösa. Kontrollsamhället känner inga gränser.

--- Trenden är tydlig. I både arbets- och samhällslivet ökar övervakningen och kontrollen mot den enskilda människan. 

--- Sedan 1 september gäller nya regler för a-kassan. Det blir tuffare för de arbetslösa som nu varje månad måste lämna in en aktivitetsrapport och på så sätt bevisa att han eller hon sökt jobb eller utbildningar. Om den arbetslösa inte lämnar in en rapport skickar arbetsförmedlingen en underrättelse till den arbetslösas a-kassa. Tanken är att a-kassan stegvis ska trappa upp ekonomiska sanktioner och det blir längre och längre perioder med indragen a-kassa. Slut citat.


Varför är alliansen så osäker på sin politik att de behöver syndabockar att skylla misslyckanden på när den visar sig inte fungera?

Varför anser alliansen att människor är fuskare som inget gör om de inte kontrolleras och uteblir det tänkta resultatet av kontrollerna ökas dessa istället för att omförhandlas och diskuteras som inte funktionsdugliga utanför teorin?

Nej, alliansens ideologi om jobbskatteavdragets fördelar, a-kassans urholkning, sjukas ickerätt till sjukskrivning ligger fast och när verkligheten hinner ifatt för att visa hur hårt och orätt det drabbar människor, omformulerar man och ger nya direktiv inom samma ideologi!

Detta ser vi nu genom ett femte jobbskatteavdrag, löjliga uttalanden av sorten att sjukförsäkringens ersättning inte får ökas och att människors sjukdom inte har ett slutdatum, vilket socialdemokraterna försöker förklara i sin skuggbudget, och alliansen viftar med näbbar o klor att detta reformskapande finns det inte råd till och det förstör jobblinjen.

Jobblinjen vilken kan tolkas som fan läser bibeln, för egen vinnings skull.

Tänk bara på femte jobbskatteavdraget, detta skapar knappast arbete för någon men ska genomföras med lånade pengar jag påstår att vi kan kalla alliansens politik inte bara segregerande och utanförskapande, utan även som enbart löjlig och naiv.


Inga kommentarer: