Google

Translate blog

söndag 6 oktober 2013

Nya verkningslösa stöd likt föregående införs i valfläsksförhoppningarnas tid. Det är ju val 2014.Citat: Regeringens förslag ingår i budgetpropositionen för 2014, och innebär bland annat en sänkning av arbetsgivareavgiften för den som anställer en person som är under 23 år gammal. Den avgiften ligger framöver på 10,21 procent. Däremot tas den tidigare halveringen bort för anställda som är 25 år och äldre.

--- sänkt a-kassa ska ge fler unga jobb--- Det andra projektet som regeringen presenterade i dag handlar om YA-jobb, även kallat lärlingsjobb. Slut citat.

Att arbetsgivare behöver fler anställda om a-kassan sänks är en gåta som knappast arbetsgivarna kan förklara sambandet mellan.

Att arbetsgivare behöver fler anställda om arbetsgivaren får sänkt avgifter är ev. sant om arbetsplatsen har ekonomiska problem av mindre slag eller önskar öka lönsamheten på alla vis som är möjliga, men arbetsplatser av detta slag tar säkert hellre då in ungdomar med anställningsstöd. Om nu inte sänkta arbetsgivareavgifter kan kombineras med detta, vilket kanske är meningen.

Lärlingsplatser bör finnas med i utbildningar redan nu istället för dessa idiotpåfund som praktikplatser där arbetstagaren ska arbeta gratis! Lärlingssystemet ska väl ändå vara betalada platser i så motto att ungdomar får något slags lön under lärlingstiden, vilket de inte får på praktikantstadiet.

Isåfall blir det en morot att få arbeta och lära med en lön istället för som nu att praktisera gratis, få gå i de flesta fall efter den tiden för att lämna plats för en ny praktikant.

Även om lärlingstiden inte ger arbete har ju den som går som lärling inte utnyttjats fullt ut som gratis arbetskraft, om lön utfallit.

Jag vet inte om jag har rätt i att det utbetalas lön men tar det som självklart annars kunde praktikantsystemet lika gärna fått varit enda möjligheten.

Men om det ger fler arbeten är tveksamt, det kommer ut fler på arbetsmarknaden än som går in i lärlingssystemen, kanske några tusen kan beröras av systemet.

Men sänkta avgifter eller sänkt a-kassa ger inga nya jobb det är lika löjligt resonemang som att jobbskatteavdrag ger större lönsamhet för företag som anställer eller att en sänkt a-kassa ger en arbetsgivare en skjuts att anställa fler.

Däremot är det självklart att idiotiåtgärden med differentierade avgifter var djupt sjuk och att nu a-kasseavgifterna igen blir mer likställda igen för alla är en återgång som är frisk men knappast något som kommer från arbetslinjens sjuka ideologi utan efter påtryckningar från LO.

Förr önskade arbetsgivare anställda utan medlemskap i fackföreningar o a-kassa att dagens arbetsgivare ser sänkt a-kassa som ett sätt att anställa fler är enbart fantasi i alliansens konstiga världsbild.


Inga kommentarer: