Google

Translate blog

måndag 28 oktober 2013

Skrämmande människosyn när de fyra allianspartiernas partiledare tar ton.Citat: Våra fyra partier har de senaste sju åren tillsammans tagit ansvar för att göra Sverige till ett bättre land för alla. Vi vill fortsätta bygga Sverige starkt. När svenska folket nästa höst väljer vilken väg som Sverige ska ta kommer det att stå mellan alliansens politik för jobb, välfärd och ett Sverige som håller ihop och en splittrad opposition utan andra idéer än att höja skatterna för att än en gång bygga ut bidragssystemen. Slut citat.

Ovanstående säger allt om en skrämmande syn på segregationstanken att de som inte har arbete ska ses som bidragstagare och ska ekonomiskt få det allt sämre år för år. Arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen ligger still, ingen höjning av a-kassan sedan 2002. Sänkt till 65 % för de mest behövande - de långtidsarbetslösa. Ingen höjning av basbeloppet likt pensionärer får år för år, för att värdet på pensionen ska följa inflationen.

Inte för arbetssökande och sjuka inte.

I artikeln som ovanstående tagits från radar dessa uslingar i människosyn upp vad de förbättrat för de som har ett arbete - men det tigs med vad de försämrat för de som inget arbete har eller är sjuka och än värre utförsäkrats!

Artikeln är skrämmande exempel på egoism  skambeläggande av de utan arbete, segregationstänkande och utanförskapande.

Att nära 40 % av svenska folket likväl stöttar dessa uslingar beror på att många ser till kortsiktiga plånboksfrågor som just jobbskattesänkningarna är.

Jag tar inte upp några exempel från artikeln här, det kan den som intresserar sig för själv läsa om de trycker på länken. Det räcker med att ta med den kortfattade agenda de utgår från, som citatet visar, och som är skrämmande i människosyn och egoism.

Propagandan går ut på att få svenska folket att se ner på de utan arbete och att skymfa dessa som bidragstagare, ett begrepp de önskar se som lika nedvärderande i människors ögon i Sverige idag, som begreppet jude var under 1930-talets Tyskland.

Utöver det ska 1930-talets Tysklands Heil hälsning i Sverige idag vara begreppet ”arbetslinjen” båda mantra för en politik av segregation och utanförskapande.
Observera att jag jämför med Tyskland på 1930-talet, inte med Tyskland under andra världskriget, så tro inte jag jämför med de åren. Det är stor skillnad. Det handlar om propagandaarbete som jag vill ha fram, inget annat.


Inga kommentarer: