Google

Translate blog

torsdag 21 november 2013

Den otroligt meningslösa utförsäkringen.Citat: I år kommer 3000 personer att utförsäkras – för andra gången.

Och enligt Försäkringskassans prognos kommer de som är arbetslösa sannolikt att skrivas in i sjukförsäkringen igen. - - - Gruppen arbetslösa som försäkras ut kan efter en tre månadersperiod ha rätt till sjukpenning igen.

I Försäkringskassans statistik finns det personer som har utförsäkrats två gånger och som har sjukpenning för en tredje gång. Slut citat.

Ja, detta var inte förvånande med en reform som hade till syfte att minska sjukskrivningen och förtidspensionen av sjuka genom att sätta en datumgräns för sjukas sjukdom.

Sjuka är inte friska efter ett visst datum - det förstår alla med sunt tänkande.
Många av de som utförsäkras hamnar i försörjningsstöd då de inte har rätt till arbetslöshetsförsäkringen. En del har aldrig kommit in i sjukpenningssystemet och får fortsatt försörjningsstöd.

Men de som inte kan få a-kassa får leva upp sina tillgångar för att sedan hoppas på försörjningsstöd. En förnedrande behandling utöver känslan av att deras sjukdom inte längre ses som sjukförsäkringsersättningsbar då ett visst ättestupsdatum stoppat detta.  Tidigare fanns inte detta ofog utan den som inte kunde bli frisk sjukpensionerades och fick ett drägligt liv utan påhopp av alliansens omänskliga segregationsåtgärd utförsäkring.

Ett mänskligare sätt att behandla sjuka på än att testa dem om och om igen om de har en arbetsförmåga som kan göra dem till favoritåtgärden i ”arbetslinjen” arbetssökande. Arbetssökande som inte får arbete, men som genom att de ses som just arbetssökande, ses som att alliansen har brutit utanförskapet för dem.

Utanförskapet ska då ses som ickearbetssökande.

Sanningen är tvärtom, genom att fastna som arbetssökande är segregationen och utanförskapet mer förödmjukande och iskallt än att som sjuk få sjukersättning.


Inga kommentarer: