Google

Translate blog

lördag 2 november 2013

Detta kallar alliansen arbetslinje men är egentligen en kontrollinje. När reagerar arbetsgivarna mot ofoget som nu översvämmar dessa med ansökningar av ickebehöriga arbetssökande?Citat: Arbetsförmedlingen har också uppmanat Ronnie att söka jobb som han inte alls är behörig till. Och han har även skickat in spontana ansökningar till företag, även om han har märkt att en del arbetsgivare inte uppskattar det.

– De undrar varför jag söker de här jobben. ”Det är ingen idé att du skickar till oss”, säger de.

--- tanken är att de arbetslösa ska vara mer aktiva i sitt jobbsökande och den som inte lämnar in rapporten riskerar att bli av med sin ersättning.
Men det nya kontrollsystemet får kritik. Slut citat.

Vem förutom alliansens drömmare och experimentteoretiker skulle komma på en så idiotisk reform som ovanstående? Knappas någon. När kommer arbetsgivarna att skarpt reagera på ofoget som blir följden? Se i citatet så förstår du vad arbetsgivare kommer att få utstå.

Arbetsförmedlingen borde istället byggas ut, arbetsförmedlarna sköta kontakterna med arbetsgivarna och den vägen försöka hitta rätt arbetssökande för rätt arbete. Inte som nu blir fallet, lämna arbetssökande med uppmaningen ”sök allt”. Ingen arbetsgivare blir positivt inställd till arbetssökande som kommer och söker dagligen på en plats där för tillfället ingen ny personal behövs. Ändå mindre populärt blir det att, som arbetsgivare säkert anser, dårar söker arbeten som inte finns eller de inte har utbildning eller erfarenhet av.

Det blir ett ytterligare segregationsverktyg i samhället där arbetssökande ses som viljelösa jobbsökande till arbeten de inte kan eller har utbildning eller erfarenhet av.
Hur kunde en regim få igenom denna dårskap som, vad vi vet, skapar kaos inte bra hos arbetsgivarna, utan även på arbetsförmedlingar och a-kassorna?!

Åtgärden är enbart en panikåtgärd av alliansen med förhoppning om att arbetslösheten ska minska innan valet.  Men redan nu har den bildat kaos istället. 

Inga kommentarer: