Google

Translate blog

fredag 29 november 2013

En rödgrön regering kan få jätteproblem med att få igenom några riksdagsbeslut. Men utvägen finns att likt alliansen inte respektera riksdagsbeslut.Citat: – Även om Sverigedemokraterna inte förhandlar med regeringen, för det gör man inte, så röstar Sverigedemokraterna i merparten av voteringarna i riksdagen som alliansen. Det är det som gör att alliansen kan regera i dag. Om alliansen består och de tillsammans med Sverigedemokraterna har majoritet skulle det vara jättesvårt för oss att få i genom besluten i riksdagen, säger Jonas Sjöstedt. Slut citat.

Nog är det sant men det finns en utväg. Att likt alliansen inte bry sig om riksdagsbeslut som inte passar in i ideologin. Ex. riksdagsbeslutet där majoriteten beslutade att stoppa anvisningarna till fas 3 sommaren 2011. Det var ett demokratiskt taget beslut i riksdagen där majoritetens beslut inte respekterades av den sittande regeringen  då det inte passade in i flumlinjen ”arbetslinjens” krassa ideologi till jobbsök i en värld där jobben inte finns.

Frågan blir därför om en ev. rödgrön regim efter 2014 ska regera utefter agendan att inte bry sig om riksdagsbeslut, likt alliansen visat vägen till och som fungerat utan allt för skarpa protester?

Möjligen är detta lösningen i dagens politiska Sverige. Alternativet är att de små borgerliga partierna vågar ställa sig utanför som lydpartier till moderaterna och istället ta tag i varje politiks fråga efter ege huvud och  ideologi om de fortfarande har en egen, likt de gjorde innan moderaterna fick in dem som lydpartier i sin allians.

Vi får se, men problem kan det bli även efter valet 2014 även om alliansen faller, vilket tyvärr är något som ser mörkt ut. Detta då svenska folkets femte jobbskatteavdrag inte ska bli det sista enligt moderaterna utan det planeras för ett sjätte.


Att sedan vård, skola (de rika kan dock betala så de drabbas inte av detta) och arbetssökande o sjuka får det allt sämre är i alliansens verklighet betydelselöst - det ska med alla statistiska kullerbyttor döljas så gott det går.

Inga kommentarer: