Google

Translate blog

tisdag 19 november 2013

Fas 3 ättestupan - inte bara för äldre utan även för många ungdomar. Arbetsförmedlingens felkonstruktion av idag bestraffar arbetssökande till att hamna i fas 3.Citat: Många av våra unga har fastnat i ekorrhjulet. Med en dålig start redan i grundskolan gör det inte lättare för tonåringar och unga vuxna att klara av utbildningen i gymnasiet. Risken blir då stor, att den unge bli utestängda från arbetsmarknaden.

--- På grund av detta hamnar många i arbetsförmedlingens åtgärder. Där erbjuds sökajobbkurser och kurser i hur man lär sig att skriver CV. Man träffar även en coach som ska lär en hur man söker jobb på bästa sätt. Men för det mesta inte brukar leda fram till några förändringar. Efter tre och ett halvt år av åtgärder och arbetslöshet, slussas de vidare till fas- tre. Som är sista åtgärden och där slutar all hjälp. Dit är nu flera tusen unga arbetslösa på väg, till regeringens så kallade jobb- och utvecklingsgarantin.( fas-3). Slut citat.

Ovanstående visar på alliansens arbetsmarknadspolitik vilken inte tar ansvar för arbetslösheten, utan pådyvlar ansvaret för arbetslösheten på den enskilde.
Arbetsförmedlingen har blivit en kontrollstation av arbetssökande av att de söker arbete, går på CV-skrivarekurser och allsköns ickejobbmöjliga åtgärder utan som ska ses som just åtgärder och inget annat.

Man undrar vilka arbetsgivare de tror finns som har tid och lust att läsa hundratals CV när de söker en ny medarbetare?!

Säkert skulle merparten hellre anmäla ett ledigt arbete till en arbetsförmedlare vilken sedan skulle få som uppgift att hitta rätt arbetssökande. Idag gör företag som Addeco m.fl. så i många fall men inte i alla.  De har likt arbetsförmedlingen en platsjournal med lediga arbeten.

Helt inkonsekvent med dessa platsjournaler.


Att någon arbetsgivare vill sköta det själv genom en annons idag är förståeligt då arbetsförmedlarna - om de får uppgiften - i  så kallade dolda jobb många gånger sänder ett bestämt antal  namn på arbetssökande som satts som sökbara till arbetet utefter eget bevåg eller ibland erfarenhet , inte utefter vem som kan vara lämpligast.

Arbetsförmedlarna bör skaffa en mycket god bild av varje arbetssökande så en arbetsgivare kan lita på att den person arbetsförmedlaren sänder uppgifter på  blir rätt till 95 % säkerhet.

Detta skulle gå om arbetsförmedlingen blev en arbetsförmedling och inte en kontrollorganisation av arbetssökandes rätt till a-kassa. Självklart klarar inte dagens arbetsförmedling detta.  Men ta bort jobbcoacherna och internutbilda dem så det blir  fler arbetsförmedlare i arbetsförmedlingens tjänst. Uppgiften ska vara att förmedla arbeten effektivt, inget annat.

De som inte kan få arbete ska utbildas, om möjlighet, finns annars plusjobb och om det inte går förtidspensionera som förr av arbetsmarknadsskäl. Den som inte är möjlig som arbetstagare och som ingen arbetsgivare önskar har inte på marknaden som arbetssökande att göra.


Inga kommentarer: