Google

Translate blog

måndag 11 november 2013

Fas 3 - om detta elände ersätts av statligt betalda jobb med samma propåer som i dag fas 3 har eller plusjobben hade. Femtekolonnare inom fas 3 stoppade att fas 3 försvann i historiens dimmor redan 2011.Citat: I budgetförslaget står det mycket riktigt också att ”extratjänsterna får inte användas till att ersätta ordinarie personal”. Men lönen ska vara ungefär desamma.
Extrajobbarna ska nämligen få lön enligt gällande kollektivavtal. Slut citat.

Ovanstående är av ungefär samma lydelse som plusjobben hade.

Ovanstående är även av ungefär samma slag som fas 3 är - med undantag att i fas 3 ingår ej lön till deltagare - enbart anordnarbidrag till anordnare.

Jobb ska göras som inte annars blir gjorda eller en arbetsgivare inte anställer någon för att göra. Det är plusjobb som det hette för några år sedan som de rödgröna vill ersätta tramset fas 3 med.

I artikeln jag tagit citatet från ondgör sig skribenten för just detta, att fas 3are ska få lön, och inte som nu fortsätta som fas 3are med allt mindre ersättning för detta år för år. 

Som ursäkt tar denne in att fas 3are visat sig till 80 % nöjda i placeringen av fas 3.

En undersökning gjordes som visade detta i samband med att riksdagen tog beslutet att avveckla fas 3 sommaren 2011. Detta var ett skäl till att riksdagsbeslutet inte togs på allvar - deltagarna i fas 3 trivdes ju.

Jag undrar hur låg ersättning dessa fas 3are kan leva av innan de protesterar mot ersättning och placeringar i meningslöshet.

Jag anser att man inte kan ta hänsyn till dessa 80 % ”trivsel” i fasen, då fasen inte ger arbete och lön och därmed ett normalt liv.

Därför ska fasen bort och ovanstående med riktiga jobb som annars inte blir gjorda - rätt ord för dessa är plusjobb - är lösningen.

Människor ska inte förvaras i apatiska åtgärder där de av ren lättja säger sig trivas med vilken ersättning från a-kassan som helst, bara de får vara kvar. Men först skulle man kanske göra en ny undersökning om trivseln i fas 3.

Då skulle de som inte trivs med dumheterna snabbt få hjälp till ett riktigt arbete och övriga lära sig läxan av att trivas i meningslöshet, genom ytterligare några år i åtgärden med än mindre ersättning per månad så länge de inte klagar, men hela tiden som nu med allt mindre ersättning, mer kontroll och meningslösa uppgifter eller reguljära jobb utan lön tills de inte längre trivs, då ska även de få plusjobb.

Det är dessa femtekolonnare som sett till att fas 3 finns kvar och då får de även ta konsekvenserna av sina svar den gången, sommaren 2011.
Men några nya ska inte placeras i fas 3 efter valet 2014 - om nu de rödgröna vinner - annars forstätter tramset.


2 kommentarer:

Anonym sa...

Dagens tanke?

Man ser att solen går ner. Att de styrande inte kan förstå, det är inte värdigt att sätta folk i träldom? Begär man att alla ska leva med systemets regler, så ska man inte skapa en underklass. Bara för att det inte finns jobb för alla!
Skärpning! Väck inte den björn som sover!

Rolf sa...

Samhället skapar just nu en underklass och dessa ska arbeta gratis för en låg summa som år för år minskas i värde genom inflationen. Hur det kunde bli så och att de som står bakom denna segregerande och utanförskapande politik fått mandat två gånger och ev en gång till 2014 är en gåta för framtida samhällsforskare att försöka lösa.