Google

Translate blog

fredag 22 november 2013

Fria skolvalet ger friskolor som segregerar elever. De segregerade får bli kvar i den stökiga kommunala skolan. Sortering av elever pågår för fullt med Jan Björklunds vetande, vad han än säger.Friskolor har möjlighet att med olika skäl välja bort elever de inte önskar. De svaga, de stökiga och de som inte anses passa in då de behöver mer resurser och hjälp än normaleleven.

Genom att göra detta ökas lönsamheten. Profilskolans vd sa det rakt ut under en dold inspelning, men säkert finns dennes uppfattning av sortering i de flesta friskolor när de bestämmer om de ska ta in en elev eller inte. Öppet finns inte dessa påståenden men Profilskolans vd lurades att uttala sig inför en dold inspelning.

Riskkapitalbolag önskar självfallet tjäna så mycket pengar som möjligt, oberoende av om det är skolverksamhet eller vård de erbjuder de personer de önskar för maximal vinst.

Lägre personaltäthet och färre behöriga lärare ger mindre personalkostnader och högre avkastning. Problemelever får kommunens skolor ta hand om är uppfattningen.

Detta är hur det fria skolvalet fungerar och det är inget konstigt med detta. Att sedan Jan Björklund säger det han säger är självklart, hur skulle det låta om han sa som VD:n sa ärligt utefter verkligheten. Se citat, så enkelt sorteras elever. 

Jan Björklund är inte dum, han vet att så går det till och så vet alla. Detta är självklart för ett vinstdrivande företag att hålla kostnaderna nere och det är mycket möjligt att det fria skolvalet infördes i första hand för att sortera ut elever och gynna vissa elever och medelklassfamiljer, så dessa om de ville skulle slippa den kommunala skolans i många fall bråkiga miljö.

Citat: I anställningsintervjun berättar Greger von Sivers också att han vet hur man gör för att slippa elever som man inte vill ha på sin skola.

– Man säger ”vi har ingen plats”, och då brukar föräldrarna nöja sig med det.
Skolminister Jan Björklund (FP) reagerar starkt på programmet. Han säger att det inte är godtagbart att rektorer och skolor visar upp en attityd där de vill välja elever. Slut citat.


Inga kommentarer: