Google

Translate blog

fredag 1 november 2013

Moderaternas ovilja eller blindhet för verkligheten skapade en havererad arbetsmarknad och blir till en kommande, löjligt skrattretande, valrörelse.

Citat: Thailands arbetsmarknadsdepartement vill att Sverige sätter kvoter för antalet bärplockare som tillåts arbeta här, uppger tidningen Bangkok Post.

--- Billström pekar dock på att den svenska modellen för arbetskraftsinvandring bygger på att arbetsgivaren själv bestämmer hur många som behöver anställas.

--- 6.000 thailändska bärplockare till Sverige. Men trots att företagen ska garantera att plockarna får minst Kommunals minimilön på cirka 19,000 kronor i månaden fick över hundra personer åka hem tomhänta i år sedan deras thailändska bemanningsföretag inte betalat ut löner.

--regeringens ambitionsnivå på de här områdena är väldigt hög just för att vi vill ha en väl fungerande arbetskraftsinvandring till Sverige. Det behöver vi, för bären plockas inte av sig själva, säger han till TT. Slut citat.Vad som sägs är att regeringen lämnar över ansvaret till arbetsgivarna men önskar att dessa betalar svenska löner och håller sig till de avtal som bestämts.

Något som inte fungerat och just därför önskar Thailands arbetsmarknadsdepartement hjälp att stoppa oseriösa uthyrningsföretag som utnyttjar bärplockarna för egen vinning.
Något Sverige inte tänker hjälpa till med utan ser hellre fri arbetskraftsinvandring för att hålla löner och priser på bär nere.

Men bärplockarna behövs inte här. Uthyrningsföretagen är bara en skumraskaffärsverksamhet som inte ska få existera här eller i länder med en fungerande arbetsmarknadspolitik.

Om firmorna som köper upp bären betalde avtalsenlig lön till plockarna skulle arbetsförmedlingen kunna minska denna lön med särskilt anställningsstöd till en så låg lönekostnad som ca 3-4000 kr i månadslön för företaget som använder plockare.

Men då skulle plockarna vara arbetssökande från  Sverige och arbetslösheten skulle med detta bekämpas inte som nu vara ett trial and error med utgångspunkt från flumbegreppet arbetslinjen.

Arbetslösa skulle under en tid få en lön det gick att leva på och varför i helv… ska Sverige låta arbetskraftsinvandring ske till okvalificerade arbeten när nära en halv million svenska medborgare är arbetssökande?! Enbart en havererad arbetsmarknadspolitik kan tillåta detta.

En viss form av arbetskraftsinvandring behövs tillfälligtvis alltid. Just nu sitter sjuksköterskor och väntar på arbetstillstånd för att arbeta i en havererad vård i Sverige.

Men kommer de in? Nej, det tar tid, även socialstyrelsen är havererad i dagens Sverige och tar hur lång tid på sig som helst för att ge arbetstillstånd, troligen på order av alliansens ”arbetslinje” vilken fungerar som ett hån mot hela svenska folket och nu ironiskt ska ge sken av att moderaterna är Sveriges enda arbetarparti…

Man vet inte om man ska skratta eller gråta åt moderaternas fortsatta trams o fanatism utgånget från ett mantraropande av flumlinjen arbetslinjen vilken kan tolkas efter eget gottfinnande och just därför passar som mantra för hela borgerligheten.


Inga kommentarer: