Google

Translate blog

söndag 3 november 2013

Om de rödgröna vinner valet 2014 blir fas 3 säkert kvar ett bra tag till.Kom ihåg att det handlar om att de rödgröna lovat att avskaffa fas 3 och det berömmer vi dem för och avskyr samtidigt alliansens människosyn för införandet av dumheterna och segregationsverktyget, vilket enbart skapat utanförskap och knappast något annat.
Men avskaffandet innebär inte stopp omedelbart. Istället kan man tolka det som att inga fler ska anvisas till fas 3.

De som redan är inskrivna i fas 3 kommer säkert att bli kvar under den tid de fått sig tilldelade minst ett år framåt även efter att en ev. ny regim stoppat nya anvisningar till fasen.

Om de som är inskrivna kommer att fasas ut därefter eller sitter fast i eländet till pension kan man bara filosofera om.

Men i vilket fall som helst kommer garanterat arbetsförmedlingen att trycka in så många som möjligt i fas 3 veckorna innan ett eventuellt stoppdatum fastställts för ett stopp att anvisa fler i fas 3.

Så efter stoppdatumet kommer människor i minst ett år till att finnas i förödmjukningsfasen.

Men ett stoppdatum kommer inte omedelbart vid en rödgrön valvinst 2014. Först ska de tillträda, sedan genomföra beslut som ska tas. Detta kan troligen inte ske till 1 jan 2015, utan ett fas 3 stopp kommer troligen istället halvårsskiftet 2015 och därefter fasas idiotin ut under 2016.

Om nu inte de som redan finns i fasen ska bli kvar även efter detta datum.
Fas 3 anordnarna kommer säkert att ta över de som ska arbetsträna efter sjukperioder, socialbidragstagare som ska arbeta för att få bidrag och i många fall före detta fas 3are, vilka får göra uppgifter av skilda slag men betalas av staten på en före detta fas 3 anordnares plats. Vilka belopp dessa före detta fas 3 anordnare ska få av staten för denna förvaring får vi se.


Om nu alliansens misslyckade politik vinner valet genom mutan jobbskatteavdrag igen, blir det ingen förändring för långtidsarbetssökande, enbart en ännu sämre ekonomi!

Inga kommentarer: