Google

Translate blog

onsdag 20 november 2013

Resultatet av alliansens arbetsmarknadspolitik ses nu, fler o fler har psykisk ohälsa.De med arbete arbetar mer o mer av rädsla för att annars bli arbetslösa och knäcks snart på löpande band.

Arbetslösa hamnar i många fall i ekonomisk misär ju längre deras arbetslöshet varat och knäcks antingen när de hamnar i fas 3 eller tidigare än så och bli oanställningsbara.
Sjuka utförsäkras efter en viss tid och knäcks både psykiskt och ekonomiskt.

Citat: Antalet nya sjukfall med psykiska diagnoser har stigit sedan 2009 och är snart på samma nivå som 2005. I fjol påbörjades 94 000 sjukskrivningar med psykisk diagnos, en ökning med nästan 20 000 jämfört med 2009, enligt Försäkringskassan.
--samtidigt har politiker uttryckt oro över utvecklingen med ökade sjukskrivningskostnader och varnat för att det minskar möjligheten till välfärdssatsningar.

--- –Vi har gett Försäkringskassan i uppdrag att analysera orsakerna till utvecklingen. Ökningen av korttidssjukfrånvaron är bekymmersam. Det finns alltid en risk att det smittar av sig på långtidssjukfrånvaron, säger Ulf Kristersson. Slut citat.

Inte är det konstigt att människor mår psykiskt dåligt i vårt samhälle med en politik som skrämmer de arbetande för arbetslöshet och utförsäkrar sjuka till misär i många fall. Långtidsarbetslösa och fas 3 behöver vi inte se på, alla vet numera hur dessa ekonomiskt segregeras och misshandlas psykiskt.

Ulf Kristersson är enbart bekymrad över att det kan bli fler långtidssjukskrivna om det fortsätter och ett tag var det tal om att stoppa sjukskrivningar av psykiska skäl genom att försvåra att få sjukpenning om det handlade om psykiska besvär. Detta är säkert fortfarande lösningen i Ulf Kristerssons människosyn kallad arbetslinjen.

Utöver det hotar alliansen med att, om det fortsätter minskas på välfärdssatsningarna ska detta  enligt dem ge dåligt samvete för de som sjukskriver sig och därmed indirekt ge sjuka ansvaret för om vård, skola och jobbskatteavdrag minskar.

Detta är nämligen enbart vad alliansen - som lånar till jobbskatteavdrag - ser som viktigt att kunna hota korttidssjuka med skrämselpropaganda och arbetslinjen till att inte sjukskriva sig.


Inga kommentarer: