Google

Translate blog

lördag 9 november 2013

Skrämmande läsning av Fredrik Reinfeldts uttalande och MUF:s människosyn.Citat: – Vi har minskat utgifterna för arbetsföra som inte arbetar, sade Reinfeldt och upprepade siffror han använt flitigt senaste tiden om hur många som lämnat utanförskap och förtidspension. Slut citat.

Den långtidsarbetslösa har sedan moderaternas människosyn fått makten fått en sänkning av a-kasseersättningen med 15 %. Nivån eller brytpunkten har legat fast sedan 2002! Ingen basbeloppshöjning görs, vilket innebär att ersättningen minskar år för år med inflationen.

Utöver det har segregationen ekonomiskt ökat i jämförelse med de som lyckats få en arbetsgivare, genom att de med ett arbete utöver årliga avtalsenliga lönehöjningar fått - hittills - fyra jobbskatteavdrag, med ett femte på väg.

Långtidssjuka har utförsäkrats till att leva på anhöriga eller socialbidrag. Så nog har besparingen på dessa grupper gjorts utan förbarmande på de ekonomiska möjligheter och livschanser dessa då förlorat.

Men då fler blivit arbetssökande ser Fredrik Reinfeldt detta som minskat utanförskap. I betydelsen att de sjuka nu kommit närmre ett arbete genom att bli arbetssökande. Bara resonemanget är sjukt.

Hur får en sjuk ett bättre liv genom att söka arbete som denne knappast får fastän företag får bidrag i miljardklassen för att ta in arbetsoförmögna?! 

Minskat utanförskap i alliansens språk betyder enbart att någon blivit arbetssökande, inget annat.

En krass och fruktansvärd människosyn förmedlas genom detta.

MUF vill öka denna ekonomiska segregation än mer. Se nedan, mer behöver inte sägas om denna hemska människosyn. Den är Fredrik Reinfeldts och övriga allianshårdingars.

Citat: MUF-ordförande Erik Bengtzboe menar att ytterligare jobbskatteavdrag är ett måste.

– Redan under nästa mandatperiod måste vi se över hurvi fortsätter att göra det mer lönsamt att jobba. Vi har gjort stora förändringar, men det är fortfarande så att Sverige har världens näst högsta skatter för människor som har låga och normala inkomster. Slut citat.


Inga kommentarer: