Google

Translate blog

torsdag 28 november 2013

Ulf Kristersson - ministern med fantasi och propaganda med syftet att nedvärdera sjuka och arbetslösa. Men för detta behövs rena lögner och påståenden utan verklighetsanknytning.Citat: De två moderata ministrarna Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson går till attack mot Vänsterpartiets välfärdspolitik och satsningar på att förbättra sjukförsäkringen. De hävdar att högre ersättningar till sjuka leder till att sjukskrivningarna ökar. ---antalet sjukskrivna  är 1.500 fler idag jämfört med 2008 när försämringarna i sjukförsäkringen infördes. Sjukskrivningarna började minska 2003 och minskningen fortsatte till 2010. Samma år som de nya reglerna fick fullt genomslag och utförsäkringarna började. Sedan dess har sjukskrivningarna bara ökat. Regeringen har därför tvingats öka anslagen till Försäkringskassan med över tre miljarder för att klara av utbetalningarna till dem som är sjuka. Slut citat.

Nog är Ulf Kristersson och Elisabeth Svantessons uttalande inget annat än verklighetsförfalskning genom påståenden och tro vilken de vill människor ska ta till sig så de kan fortsätta den ekonomiska segregationen av sjuka och arbetssökande!

Med all säkerhet skulle de själva sjukskriva sig oftare om de fick högre ersättning. Detta är förklaringen till att de bedömer andra som att även de skulle göra detta.
Moderater är ju själviska och kan de sko sig gör de det på enklast möjliga vis, regeringen genom att öka sina inkomster, slippa betala teveavgifter - vilket många ledamöter av moderaterna gjort enligt media - och självfallet gynnar jobbskatteavdragen även höginkomsttagare som moderaterna i regeringen.

Högre ersättning vid sjukskrivning skulle säkert resultera i fler moderata sjukskrivna - det är så man ska tolka ovanstående citat. Visserligen ökar sjukskrivningarna bland alla redan, på grund av det hårda kalla samhället där sjuka och arbetssökande ekonomiskt segregeras och skola och omsorg nedmonteras medan jobbskatteavdragen kommer för att fler o fler med arbete själva ska betala sin vård och skola i framtiden.

Men sjukskrivningarna kommer inte att minska, besvär av psykisk art kommer att öka från vanliga svenskar, arbetslösa och redan sjuka, plus de som har arbete och inte vågar säga upp sig fast de mår dåligt och vantrivs då de vet vilket ekonomiskt helvete alliansen skapat för arbetssökande och de sjuka genom  sin utförsäkring.

Men som sagt, möjligen har ovanstående rätt när de ser sjukpenningen som ökande om de höjer ersättningen, men då ska de se det enligt sina bekanta och ärligt stå upp med detta genom att öppet säga det deras förförståelse visat, att moderater sjukskriver sig mer om sjukersättningen ökar värdemässigt.

De ska inte påstå att alla börjar sjukskriva sig! Att dra alla över en kam är omoget och enbart barnsligt, vilket uttalandet i citatet gör.


Inga kommentarer: