Google

Translate blog

måndag 2 december 2013

Psykiska ohälsan ses inte som om den kommer ur otryggheten som utförsäkrad eller arbetslös med usel a-kassa och fas 3.Självklart är stressen i Att regeringen inte ser det så är förklarligt då de inte kan förstå arbetslösas  ekonomiska situation eller utförsäkrades elände. Inte kan se fas3 förödmjukelsen. segregationen och utanförskapandet av ovannämnda grupper som en förklaring av psykisk ohälsa.
Detta då de ser det som lyckat att få fler arbetssökande och mindre människor i ekonomisk trygghet vid sjukdom eller arbetssökeri.

arbetslivet, rädslan för arbetslöshet och  usla arbetsförhållanden i uthyrningsföretag mm en förklaring också.

Regeringen accepterar inte detta utan letar efter lösningar som ska hindra folk att få ersättning vid sjukskrivning istället genom att utförsäkra och se psykiska åkommor som möjliga att arbeta med.


Men kritiken jag här vill ha fram är mot facken. De ser likt alliansen inte heller arbetssökande eller utförsäkrade som en möjlig förklaringsgrund av den ökande psykiska ohälsan. Jag påstår att det bland utförsäkrade, långtidsarbetslösa och övertidsarbetande finns mer psykisk ohälsa procentuellt än i andra grupper i samhället.

Vakna fack hjälp de arbetssökande, sjuka och övertidsarbetande  genom att ge dem en röst från er!

Inga kommentarer: