Google

Translate blog

tisdag 1 januari 2013

Fackets uppgift är inte att ordna arbete, det är arbetsgivare och i sista hand statens uppgift. Men facken har en uppgift de glömt i vår tid.


Citat: Ändå framhärdar LO med sina låglönesatsningar. De senaste 15 åren har lägstalönerna höjts mer än andra löner och på den vägen fortsätter man. Inför den kommande avtalsrörelsen kräver LO minst 700 kronor extra till alla som tjänar under 25 000 kronor. Slut citat.

Facket ska hjälpa sina medlemmar till bra lön och villkor, så har det alltid varit. Men de ska även hjälpa sina arbetslösa medlemmar till en rimlig arbetslöshetsersättning. Detta kan de göra på samma sätt som när de hjälper arbetande medlemmar, när löneförhandlingar brutit samman.

Genom strejker och demonstrationer. När strejkade ett fack för bättre villkor för sina arbetslösa medlemmar? Om de gjort detta, anser jag att medlemstalet inte minskat.

Det är hög tid för LO att kämpa för det arbetande folket, och i detta finns de arbetslösa.