Google

Translate blog

onsdag 2 januari 2013

Sunt tänkande av arbetsförmedlingens generaldirektör ses som helt fel tanke av professorn och chefen för arbetsmarknadspolitiska institutet.


Citat: – I sysselsättningsfasen blir det endast sysselsättning som program och jag tycker inte att endast sysselsättning som program är det viktigaste. Det viktigaste är att du ska vara jobbsökande, kunna få en arbetsmarknadsutbildning, kunna få en praktik eller kunna få en subventionerad anställning. Slut citat.

Nog låter detta sunt från generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvis? Men vad sägs då här nedan? Nog mår man dåligt av hur fas 3 var tänkt.

Citat: Anders Forslund är professor och biträdande chef på Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, och en av Sveriges ledande experter inom området. Han säger att fas 3 aldrig var tänkt att leda till ett ordinarie jobb.
– Fas 3 var aldrig tänkt att bli ett ställe där man hamnar om det överhuvudtaget finns en rimlig chans att man skulle kunna få ett jobb till normala marknadslöner.

---  – Så är ju fas 3 konstruerat! Det är därför jag menar att det är väldigt viktigt att man ser till att de som hamnar där är ”rätt” personer. Det är klart, om en person som kan få ett jobb hamnar i ett program som inte är tänkt som ett sätt att skaffa sig ett riktigt jobb, då skapar man en situation som inte är bra för någon. Inte för den som skulle kunna få jobb och inte för skattebetalarna, säger Anders Forslund. Slut citat.

Kontentan är att de som ska hamna i fas 3 är människor som sedan ska leva i denna fas resten av sitt yrkesverksamma liv och de ska ses som icke anställningsbara. Men likväl fullt arbetsföra i fas 3 som gratisarbetande!

Hur går det ihop?! Jag har ingen förklaring, men någonstans i arbetslinjens flum av sortering av människor finns det kanske en logisk förklaring. Forslund lämnar ingen, han bara påstår.