Google

Translate blog

torsdag 3 januari 2013

Är du sjuk eller arbetslös, kanske ska du då byta bank om du har Swedbank. De ser dig inte.


Citat: Det har varit ett bra år för hushållen. Alla hushållstyper har gått på plus och pensionärerna har fått det bättre, enligt Swedbanks analys.
 - - - Möjligen har det gått sämre för en del andra hushåll och till exempel arbetslösa och sjuka finns inte med i prognosen. Slut citat.

Detta har Swedbank gått ut med angående standarden för hushållen 2012.
Ett år då a-kassan legat still, inga basbeloppshöjningar fallit ut för arbetslösa, utan ersättningen urholkats än mer.

Men de hushåll där arbetslösa finns räknas inte hos Swedbank.

Varför ska då arbetslösa ha sitt kapital eller sina affärer med en bank som totalt nonchalerar dem i dagens Sverige?

En bank som ser ner på arbetslösa och inte räknar med dessa i sina prognoser är en bank för de med arbete. Likt Alliansens samhälle i övrigt som har segregation och utanförskap som mål. Att Swedbank ändå säger att de inte räknat med dessa är konstigt, många av de som gör undersökningar av detta slag nämner inte arbetslösa som uteslutna ens.

Men jag uppmanar alla arbetslösa, sjuka o.s.v. att byta bank till en bank där man ser hela befolkningen och inte bara de med arbete, när de ser på hushållens standard. 

Vilken bank får var och en själv ta reda på, men en bank där alla människor ses som fullvärdiga medborgare, när man räknar ut inkomster och levnadsstandard.