Google

Translate blog

fredag 4 januari 2013

Även arbetsförmedlingen har slutat bry sig om fas 3 deltagare - förutom att de ska placeras och gömmas hos någon anordnare.


Citat: Arbetsförmedlingen har ingen handlingsplan för fyra av tio av deltagarna i fas 3, trots att lagen kräver det. Bland unga saknar var femte en handlingsplan. Arbetsförmedlingen erkänner lagbrott. Slut citat.

Fas3 deltagare är de bortglömda och gömda svenskar som ingen vill ha, mer än de som ser det som en affär att få 5000 kr skattefritt i månaden per fas 3are, för att utnyttja dessa som gratisarbetande.

Arbetsförmedlingen gör inte något åt detta, de kontrollerar inte ens vad fas 3are gör på sin plats, utan de litar på anordnarens påståenden vid anläggningen av fas 3 platsen.

Kan det finnas en dold agenda där arbetsföremedlingen - likt staten - ser fas 3are som ickepersoner och bara en individ av hopplöshet som ska göra samhällsnytta, likt brottslingar, dömda till samhällstjänst.

Fattiga och segregerade ska de i utanförskapets hägn tiga och göra en samhällstjänst enligt staten, och arbetsgivarens uppgift är att placera personer i denna åtgärd, och placera om dem vart eller vartannat år på en ny samhällstjänst. Inget mer görs eller anses behöva göras.