Google

Translate blog

lördag 5 januari 2013

Många personer är löjliga i sin syn på arbetslösa.


Någon måste betala för en arbetsuppgift, hela Sverige kan inte arbeta gratis.

Det finns hur många arbetsuppgifter som helst som bör göras - men det innebär inte att det ska ses som att det finns arbete för arbetslösa.

Någon måste betala för att få utfört en arbetsuppgift. I annat fall hade knappast samhället fungerat. Gratisarbetande fas 3are räcker inte till och alla arbetslösa ska väl inte automatiskt hamna i fas 3 fram till pension.

Som en kuriositet kunde jag inte låta bli att ta fram detta diskussionsforum. Hittade dock ej varifrån grunddiskussionen fördes.

Men att läsa det som här finns visar på en naivitet i människors medvetande som man bara kan se som otrolig. Ännu i vår tid anses det att arbetslösa kan få arbete om de vill.
Arbetsuppgifter finns, visst gör det, men vem ska betala för att få dem utförda?

Den frågan besvaras aldrig, kanske det anses att fas 3 är svaret, eller i framtiden slavarbete, utan annan ersättning än vatten o bröd och en cell.