Google

Translate blog

måndag 7 januari 2013

Utanförskap är inte längre intressant för alliansen att veta något om.


Citat: Siffrorna om utanförskapet bokfördes noga både före och efter valet 2006. Tre år senare försvann siffrorna från Moderaternas hemsida.

- - - Majsiffran 2010 gjorde ingen människa glad. Den visade att utanförskapet hade ökat, om än marginellt. Arbetsmarknadsdepartementet fick stå ut med en del dålig publicitet. Sedan blev det tvärtyst. Slut citat.

Begreppet har istället blivit ett modeord med olikartade betydelser.

Redovisningen 2010 av hur utanförskapet förändrats gav alliansen negativ publicitet därför har de slutat redovisa detta.