Google

Translate blog

tisdag 8 januari 2013

Skröna sprids nu om fas 3, arbetsförmedlingen bör gå till motattack.


Vissa tidningar, med Folkbladet i täten, har senaste tiden spritt ut att fas 3 deltagare ska finnas på sin plats från 8.00 till 17.00 måndag till fredag (minst). Någon avsedd tid för jobbsökeri ska inte finnas utan får göras på arbetsplatsen om möjlighet finns annars efter ork efter förvaringstidens slut efter 17.00 eller senare.

Skrönan, för jag är säker på att det är detta, skulle om den varit allvar inneburit att deltagarna skulle haft längre närvarotid än många anställda har på sin heltid. Många anställda har 8 timmar - och i dessa ingår lunch mm.

Skulle ovanstående varit sant skulle fas 3 bli en total förvaring eller slavarbete utan någon annan tanke än att sprida missnöje, skräck och hat hos de som finns och förödmjukas inom fas 3. Arbetsgivare som deltagare.

De i fas 3, då jag har inblick i eländet vet jag, att nästan alla här är vanliga arbetsföra, friska personer, unga som gamla, som hamnat här på grund av kontaktlöshet. De känner få som har ett arbete. Arbetsförmedlingen har inte brytt sig om dem då de inte ställt krav på förmedlingen, utan enbart passivt sökt arbete på platsbanken.

De behöver därför hjälp av arbetsförmedlingen! Inte som nu, som jag visade för någon tid sedan, att de inte ens har en handlingsplan eller har någon kontakt alls med arbetsförmedlingen, under sin fas 3 period.

Att då sprida ut att dessa ska sitta av tiden mellan 8.00 -17.00 måndag till fredag eller arbeta gratis denna tid, är en skam!

Jag uppmanar arbetsförmedlingen att inte stillatigande låta sådana skrönor florera i media. Det skapar bara oro och apati än mer bland de arbetslösa i fas 3 och gör det än mindre sannolikt att de kommer ur denna idiotåtgärd.