Google

Translate blog

onsdag 9 januari 2013

Alliansen ser sin arbetsmarknadspolitik som lyckad, fastän, se nedan.


Citat: Alla de bärande delarna i regeringens jobbpolitik har havererat eller visat sig vara verkningslösa:
• Fas 3 är ett kapitalt misslyckande, en återvändsgränd som är utformad som en slutstation för dem som inte kan få något jobb. 32 800 personer befinner sig nu i Fas 3 och antalet växer varje vecka.
• Jobbcoacherna har regeringen satsat mycket stort på. Den utvärdering regeringen själv har beställt visar att jobbcoachandet för stora grupper inte har fungerat alls.
• Arbetsförmedlingens egen granskning av sin verksamhet visade att hälften av de långtidsarbetslösa inte fått någon dokumenterad hjälp. Slut citat.

Hur kan Alliansen se detta som en lyckad politik?

Jo, de ser segregationstanken bakom den som lyckad. Arbetslinjen innebär att ta från de arbetslösa o sjuka ekonomiskt, så dessa får en sämre ekonomi, och helt enkelt se detta som en neddragning av bidrag. Istället ger man de som lyckats få ett arbete jobbskatteavdrag och högre konsumtionsmöjligheter.

Detta är arbetslinjen, inte att ge fler arbete. Arbete får var och en försöka ordna själv.
Just genom denna syn kan Alliansen se sitt agerande inom arbetsmarknaden som lyckat. Annars hade det varit det kaos som vi som inte delar denna syn ser och upplever.

Detta förklarar även det kalla konstaterande Borg utrycker om nästa års arbetslöshet. Inga förslag på hur det skulle lösas, utan bara kallt att så stor blir troligen arbetslösheten nästa år och mer är det inte med det.