Google

Translate blog

torsdag 10 januari 2013

Reinfeldts framtidstro på bättre skola - mer betyg.


Om betyg är framtiden för skolan blir väl målet, likt det var förr, betyg varje termin från och med första klass.

Reinfeldt tar ett steg i taget, han fick igenom betyg från klass 6, och är nu öppen för betyg från klass 4.

Men inte var det betygen som fick skolan att fungera förr. Nej, det var disciplinen och respekten för lärarna som fick skolan att fungera.

Se hur det är i andra länder i klassrummen och på skolorna, i jämförelse med hur det är i Sverige.

Sverige är kaos. Inte kan man konstruera betygsstress bland eleverna i dagens skolor, där eleverna gör som de vill och lärare får leta efter elever när en lektion börjat om dessa inte dyker upp, eller enskilda elever inte dyker upp.

Disciplinen i dagens skolor finns bland lärarna - inte bland eleverna. Motsatsen till vad det var en gång och fortfarande är i de flesta länder.

Betyg i tidig ålder löser inget. Det blir enbart än mer arbete för lärarna och stress bland dessa, och elever i gemen blir inte mer i dagens skola, genom nygamla påfund som en gång - av en anledning - togs bort.