Google

Translate blog

fredag 25 januari 2013

Arbetslinjens moment 22, regler som ingen kan förklara meningen av.


Är du arbetslös får du städa ditt hem, handla och laga mat, bädda din säng, men inte mycket mer.

Du får inte gå en gratiskurs en helg, inte hjälpa till ideellt på en loppmarknad, och helst inte vara medlem i någon förening, om du är det måste du vara totalt passiv.
Om du får gå en tipspromenad en helg, anordnad av en förening eller gå på något arrangemang där du inte söker arbete, är tveksamt.

Regelverket är skrivet för kontroll - och bara kontroll - av livet för en arbetslös. Det handlar om tid, för att inte kontrollen ska ske in absurdum.

Som arbetslös ska du inte känna någon trygghet utan hela tiden jagas ut som arbetssökande, hur du gör det har ingen betydelse, bara du söker jobb, vad som helst, bara du söker och inte gör något annat!

Citat: Somliga arbetslösa får inte jobba ideellt - andra tvingas till det. Slut citat.

Ideella arbeten, för att få något att göra som stimulans och inte helt bryta ihop, får du inte göra.

Inte förrän du får order om att göra detta, för fortsatt a-kassa. Men då denna order kommer har du varit arbetslös en lång tid och ses som ickeanställningsbar.

Vad nu detta uttryck innebär, annat än att du inte lyckats hitta en arbetsgivare, på grund av din kontaktlöshet med arbetsgivare eller människor med arbete.