Google

Translate blog

tisdag 5 februari 2013

Det verkar finnas många verklighetsfrämmande personer i alliansen. Dumma uttalanden från dessa mammas gossar och flickor med sitt på det torra ökar dag för dag.Inget förvånar längre i ”arbetslinjens” flum. Bloggen jag redovisar från har mycket annat intressant, men jag tar enbart upp en sak, som jag är mycket förundrad över och gärna skulle vilja ha förklarad av från en allianstrogen.

Läs detta otroliga uttalande, vilket handlar om att ersättningen för personer i fas 3 ska hållas nere och helst, som nu är fallet, minska i reellt penningvärde - år för år.
Detta kallar alliansens vänner för mänskligt och rättvist!

Citat: Om varför det inte behövs högre ersättningar i Fas3 - Man får inte jobb för att man får högre bidrag. Så säger många företrädare för moderater när det handlar om fas 3 och annat i deras jobbpolitik. Slut citat.

Läs detta några gånger - och tänk efter…

Den som är arbetslös får inte ersättning från försäkringen, för att den vägen få ett arbete!

Ersättningen ska betalas ut för att den arbetslöse inte ska hamna i ekonomisk misär på grund av sin ofrivilliga arbetslöshet, en arbetslöshet som många gånger blir förlängd på grund av dagens misslyckade arbetsförmedling.

Läser man ovanstående citat ser moderaterna det som att en arbetslös blir mer attraktiv på arbetsmarknaden ju mindre ersättning denne har!
Hur det går ihop är en gåta.

Som arbetsgivare skulle jag aldrig utnyttja en arbetslös misär till att ge denne ett arbete med mycket låg lön - under hot att annars blir det ingen anställning - och då lägga lönen lite över a-kasseersättningen eller på samma nivå.

Varför? Därför att jag skulle vilja ha lojala och duktiga medarbetare inte arbetare som på grund av usel ekonomi tar arbetet av enbart försörjningsskäl, vilket inte ger en lojal medarbetare - utan en tvångsarbetare.

Av detta skäl vägrar fler o fler arbetsgivare som väl är att ta emot fas 3 are.

Men till uttalandet ovan, frågan kvarstår, hur tänker en moderat?!

Jag har ingen förklaring och lämnar fältet öppet.

Men någonstans i flumbegreppet ”arbetslinjen” passar det säkert in.