Google

Translate blog

söndag 10 februari 2013

Skrattretande när moderater säger att det måste löna sig att arbeta.
Detta påstår en ledarskribent - vilken är moderat så klart.

Ordagrant står det: Det måste alltid löna sig att arbeta.

Samtidigt sänder hans parti fler o fler in i fas 3! I fas 3 arbetar många med ordinarie arbeten - 8 timmar per dag - utan lön. Kanske med försörjningsbidrag eller låg a-kassa på 9000 kr i månaden. Inga jobbskatteavdrag, samma skattesats som 2006 gäller. Inga avdrag för resan till arbetet - då de inte ska ses som anställda utan som sysselsatta!

De är arbetstagare som det enligt regeringen inte ska löna sig att arbeta för. Lönsamheten ska istället ges till den arbetsgivare de har. Ofta en för allmänheten hemlig sådan, vilken för varje arbetstagare i fas 3 får 5000 kr skattefritt i månaden, plus fas 3arens arbetskraft och det denne producerar för försäljning. Tjänster eller produkter.

Detta ska ses som att det ”alltid ska löna sig att arbeta” av ledarskribenten i Norrtelje tidning.

Vem lönar det sig för? Inte staten, inte den som arbetar, utan enbart för den arbetsgivare som i lönndom använder dessa fas 3are! Att det ska ses som skamligt att göra detta bevisas av att denne garanteras hemlig identitet av arbetsförmedlingen.

Arbetslinjen är ett löjligt mantra, vilken används för att bankas in i människors medvetande i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Lyssna på en borgerlig politiker, snart finns inga uttalanden från sådana, utan att de minst en gång i sina uttalanden använder den s.k. arbetslinjen i sina tal!