Google

Translate blog

torsdag 14 februari 2013

Äntligen reagerar företagare mot fas 3. Facebook-grupp bildad mot skiten.När även företagen reagerar mot fas 3 bör väl Reinfeldt förstå att något är fel?!

Citat: - Vi skriver att vi tycker att man ska skrota fas 3 och att det är förkastligt. De som är anvisade till fas 3 har ingen försäkring och många har så dåligt betalt att de måste gå till socialen.
Medlemmarna menar även att de företagare som tar emot fas 3-deltagare får en gratis arbetskraft vilket ger en konkurrensfördel gentemot de företagare som inte tar emot någon i fas 3.
- De som tar emot en fas 3 får ju en inkomst som de kan göra vad de vill med, säger Christina Snell Lumio. Slut citat.
I ett demokratiskt samhälle hade fas 3 varit borta nu, efter riksdagsbeslutet 2011 att åtgärden skulle avvecklas.
Men så är det inte. Demokrati och allianspolitik är inte samma sak! Demokratiska beslut respekteras enbart om de hör hemma i alliansens ideologi, det de kallar arbetslinjen.
Därför kommer knappast alliansen att reagera nu heller. Tvärtom har de i dagarna skärpt reglerna för fas 3 genom att skapa en ny lag inom området, slavarbetet ska pågå mellan 8.00 - 17.00 måndag till fredag.
Men man bör ändå se med glädje på att företag går ut med protester mot fas 3. Det visar att det finns goda företagare vilka inte önskar utnyttja de svaga i samhället för egen vinning eller låta andra mindre nogräknade företagare göra detsamma.

Så har vi fått en ny integrationsminister som vill att skillnaden mellan kvinnolöner och manslöner ska upphöra. Ja, mig veterligen finns bara ett område där det råder total jämlikhet och det är i fas 3. Här behandlas män och kvinnor lika illa och segregeras ekonomiskt lika hårt oberoende av kön och ska arbeta gratis för en usel ersättning oberoende av kön.

Det är väl det enda man kan säga är positivt med fas 3. Alla utan undantag i skiten behandlas lika illa. Jämställdheten är 100 % i behandling och förödmjukelse.