Google

Translate blog

fredag 15 februari 2013

Förvaringsplatsen fas 3 fortsätter, kritik på skiten hjälper inte så länge Reinfeldt har makten.Protester eller fakta hjälper inte, fas 3 finns kvar, nu kallat sysselsättningsfasen, för att kringgå riksdagsbeslutet att lägga ner fas 3.
Fas 3 finns inte längre enligt regeringen, den har ersatts av sysselsättningsfasen.
Samma skit efter namnbytet. Men likväl ingen fas 3…

Citat: Susanna Svensson blev arbetslös när företaget hon arbetat för i över 20 år blev uppköpt och fabriken flyttades utomlands. Häromdagen fyllde hon 50 år och nyligen flyttades hon över i den så kallade jobb- och utvecklingsgarantins sista fas, det som tidigare hette Fas 3 och som nu kallas för sysselsättningsfasen.
 – Det känns hopplöst. Det känns som att jag aldrig kommer att komma därifrån, säger Susanna Svensson.

Och det finns fog för hennes oro. I december slogs det nytt rekord i antalet inskrivna i Fas 3, 1 178 personer i länet. Samtidigt är det väldigt få som lämnar åtgärden för riktiga jobb. Siffror från arbetsförmedlingen visar att sannolikheten är större att du lämnar Fas 3 på grund av pension än på grund av att du får ett riktigt jobb. Slut citat.

Enda utgången från fas 3 - som jag likväl vill kalla denna åtgärd, likt de flesta även gör - är oftast pension.

Så förvaring med gratisarbetande utan framtid är åtgärdens agenda för flertalet.
Var det så svenska folket ville behandla sina medmänniskor?!
Var det så staten ville behandla sitt folk?!

Svaret är enbart ett rungande jaa! Och skadeglädjen är stor bland merparten av svenskarna och regeringen, med blå ådra i borgerlighetens mantra, den intetsägande s.k. arbetslinjen, 

”Heil arbetslinjen” skulle de kunna säga, som delar synen på medmänniskan i fas 3 konstruktionen.

Djävulskt smart konstruktion.